Valle Karlsson. Foto: Roger Vikström/TT

Fackförbunden i 6F bildar en egen gruppering som samkör i avtalsrörelsen De träffades redan innan det blev offentligt att LO-samordningen hade spruckit. – Ja, vi har kommit ur startblocken, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare i Seko.

Redan förra helgen inledde de fem förbunden som bildar konstellationen 6F samtal om en egen samordning i avtalsrörelsen. Då såg man vartåt det barkade med LO:s samordning.
– Som litet förbund vill vi inte står helt ensamma i avtalsrörelsen, säger Magnus Pettersson, ordförande i Fastighetsanställdas förbund.

Gruppen har också beredskap att växa om fler vill ansluta sig till en mindre samordning än vad som skulle skett i LO:s hägn.
– Ja, vi stänger inte dörren för någon, säger Magnus Pettersson.

De fem förbunden, förutom Fastighet och Seko, är Byggnads, Elektrikerna och Målarna. De inleder nu intensiva samtal om en gemensam plattform för avtalsrörelsen.

De kommer inte låta facken inom industrin vara helt dominerande och i alla skeden gå först i avtalsrörelsen. Nu ifrågasätter gruppen hur pass normerande löneökningarna i den konkurrensutsatta industrin ska vara för resten av arbetsmarknaden. Det är inte helt självklart att industrin ska sätta märket för nivån på lönelyften, det som kallas märket.
– Vi känner oss inte bundna till märket. Det första tecknade avtalet blir normerande. Även Medlingsinstitutet kommer att hålla sig till det, säger Magnus Pettersson.

Låglönesatsning i någon form och höjning av de lägsta lönerna i avtalen är viktiga områden för gruppen avtalsdiskussioner.
– Vi har ingen anledning att invänta vad facken inom industrin kommer fram till innan vi presenterar våra krav. De lägger vi fram när vi är klara, säger Valle Karlsson, Seko.

LÄS OCKSÅ: 

Stöd för undersköterskor

De spräckte LO-samordningen

Ledare: Fatalt misslyckande för facklig solidaritet

Kommunal om LO-sprickan

Det blir ingen LO-samordning