Per Bard. Foto: Janerik Henriksson

Det är svårare än på länge för LO-förbunden att enas kring samordnade krav till avtalsrörelsen. Spänningarna är stora och det är bland annat Kommunals strävan att satsa extra på undersköterskorna som ställer till problem.

– Vi är varken för eller mot att särskilt satsa på undersköterskorna än så länge. Vi kan tänka oss att lyfta fram en grupp. För oss är det avgörande vilka kriterier som ligger bakom en sådan satsning, säger Per Bard, avtalssekreterare hos Handels.

Att särskilt prioritera en grupp som undersköterskorna skiljer sig från LO-samordningens krav i de senaste avtalsrörelserna. Då har det handlat om mer generella krav. Kvinnopotten gav extra påslag till alla avtalsområden med låg lön och stor andel kvinnor. Och låglönesatsningen i senaste avtalsrörelsen gav alla lågavlönade lite större löneökningar.

Prioriteringen av en av LO-förbundens alla lågt avlönade grupper och branscher ger upphov till kritik och frågetecken – inte minst bland andra Kommunals andra lågavlönade och bland dem som är med i Fastighets, Handels samt Hotell- och restaurangfacket.

För ovanlighetens skull är inte IF Metall och Kommunal oense. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä har sagt att Kommunal gjort hemläxan och visat mod när man valt ut en grupp. Dessutom säger IF Metalls avtalssekreterare säger att IF Metall kan tänka sig att gå ut i strejk för undersköterskornas krav – förutsatt att man kommer överens om kraven i en LO-samordning.

Kommunal har tidigare hotat med att spräcka samordningen om man inte får igenom att undersköterskorna ska ha löneökningar som är större än andra. Frågan är även vilken entusiasm det finns i andra låglöneförbund för att ställa upp på något som inte ger deras medlemmar något extra.

Men förmodligen tjänar ingen på en sprucken samordning – inte ens arbetsgivarna. Utan LO-samordningen kan de kvinnodominerade och lågavlönade förbunden få svårt att få lönehöjningar i nivå med vad andra får. Industrins fack behöver LO-samordningen för att sätta tyngd bakom sina ord i förhandlingarna med arbetsgivarna. Industrins normering medför att IF Metall och de andra industrifacken kan säga till arbetsgivarna att alla andra kommer att ställa upp på industrins löneavtal. Normen styr de andra.

Och arbetsgivarna vill ha en välorganiserad motpart som agerar förutsägbart. Utan LO-samordning blir situationen osäker och arbetsgivarna kan mötas av fack som går ut i konflikt för att få igenom sina krav.

Och det finns en betydande konfliktpotential vid sidan av industrin. Tänk bara om Kommunal, Seko och Transport bestämde sig för att sätta transporter och kollektivtrafik ur spel.

Fakta: LO-förbunden ska presentera sina gemensamma krav till den 21 oktober till representantskapsmötet.