Just när avtalssekreterarna i LO-förbunden samlas till två dagars konferens inför avtalsrörelsen kräver Kommunal att få större lönelyft än de anställda i industrin.

Kommunals ordförande Annelie Nordström och avtalssekreterare Lenita Granlund skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag att undersköterskor måste få löneökningar utöver den norm som fack och arbetsgivare inom industrin enas kring.

– Undersköterskorna ska ha ”normen plus någonting mer” i den kommande avtalsrörelsen, säger Lenita Granlund. Om det sedan är ”normen plus ett visst antal kronor” eller någon annan konstruktion får vi diskutera mellan LO-förbunden.

Det här är Kommunals ”villkor för att gå in i en LO-samordning inför nästa års avtalsrörelsen”, enligt debattartikeln.

Kommunal revolterade redan förra hösten mot den ordning som har gällt för lönebildningen i Sverige sedan drygt 15 år. Den innebär att löneökningarna inom den konkurrensutsatta industrin fungerar som norm, ett ”märke”, för alla andra grupper.

Då undersköterskor aldrig kan få större lönelyft i procent än verkstadsarbetarna kan de aldrig komma ikapp dem lönemässigt, det är enkel matematik. Och den ordningen kan Kommunal inte längre finna sig i.

I våras förde Kommunal samtal med fack och arbetsgivare inom industrin om behovet att bryta den låsning som industrins lönenorm innebär.

– Jag tror att synen på undersköterskor som en viktig yrkesgrupp har stärkts, säger Lenita Granlund. Men samtalen mynnade inte ut i någonting konkret.

Debattartikeln i Dagens Nyheter visar Kommunals beslutsamhet att fullfölja revolten. Artikeln, som publiceras just när avtalssekreterarna i LO-förbunden samlas för konferens, har samtidigt en udd mot övriga LO-förbund. Det förvånar Pappers ordförande Matts Jutterström.

– Inom LO har vi enats om det långsiktiga målet att halvera lönegapet mellan män och kvinnor till år 2028, säger Matts Jutterström. Det är den kartan som gäller. Att då vända sig mot LO är att slå in öppna dörrar. Man borde rikta sig mot sin motpart – inte mot LO-förbunden, med tal om att lämna samordningen om vi inte ställer upp.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson avböjer att kommentera Kommunals utspel, med motiveringen att det är för tidigt. LO:s representantskap beslutar om LO-samordningen den 21 oktober.

Arbetet har inte lyckats nå IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Han har i tidigare intervjuer i Arbetet sagt att kvinnodominerade grupper som betalas lägre än mansdominerade trots lika höga krav kan få större löneökningar än de anställda i industrin, förutsatt att Kommunal pekar ut vilka grupper som ska prioriteras. Frågan är om gruppen ”undersköterskor”  – mellan 140 000 och 150 000 personer – är en tillräckligt tydlig prioritering.

Matts Jutterström ser olika sätt att minska gapet mellan välavlönade män och underbetalda kvinnor.

– En metod är att LO-förbunden kräver ett visst krontal för alla. Så har vi gjort inom Pappers sedan 2007 för att minska löneskillnaderna mellan pappersbruken. Löneskillnaden mellan fabrikerna med de högsta och de lägsta lönerna har minskat från 6 700 kronor i månaden till 4 200.

Kommunal kommer att arbeta för att undersköterskorna ska få rejäla lönelyft vare sig det sker inom en samordnad LO-familj eller på egen hand, lovar Lenita Granlund.

– Undersköterskorna som profession bär upp välfärden. Bättre löner och villkor är nödvändigt om vi ska klara kvaliteten i vården och äldreomsorgen.

– I dag söker sig inte ungdomar till de här branscherna. Och avståndet till lönerna i verkstadsindustrin minskar inte. Snarare tvärtom.