Transport gjorde fel som uteslöt medlemmen Mats Fredlund ur förbundet på grund av hans aktiva roll som SD-politiker. Det slår hovrätten fast i en ny dom.

Hovrätten väljer alltså att gå på tingsrättens linje som var att uteslutningen av Fredlund inte hade stöd i Transports stadgar.

– Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten, skriver hovrättsrådet Elisabet Brunlid i en kommentar.

Transport ska ersätta Mats Fredlund för hans rättegångskostnader med drygt 222 000 kronor, skriver hovrätten i domen.

– Inte så förvånande, men glädjande, kommenterar SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson domen till Arbetet.

Tingsrätten gav SD rätt

Konflikten bottnar sig i att Mats Fredlund valdes in till kommunfullmäktige i Kiruna för Sverigedemokraterna 2018 och att han då inte längre fick vara medlem i fackförbundet Transport.

Det hela gick till domstol och i mars 2021 gav Stockholms tingsrätt Fredlund rätt och menade att det var fel av Transport att utesluta honom för att han var aktiv SD-politiker. 

Beslutet med uteslutning hade alltså inte stöd i förbundets stadgar, menade tingsrätten. 

Både Transport och Fredlund överklagade och fallet togs då till hovrätten. I Fredlunds fall gällde det att tingsrätten inte gav honom rätt till skadestånd.

IF Metall ändrar för att stoppa SD

Så sent som förra veckan rapporterade Arbetet om att IF Metall skärpt sina stadgar under sin kongress för att kunna stoppa aktiva SD-politiker från förtroendeposter.

– Man kan inte företräda IF Metall å ena sidan och Sverigedemokraterna å andra sidan. Likväl som man inte kan jobba på Djurens rätt på förmiddagen och så företräda Svenska jaktvårdsförbundet på eftermiddagen. Jag tror inte att det heller hade setts med så blida ögon, sa IF Metalls avtalssekreterare Martin Gunnarsson till Arbetet då.