Inte så förvånande, men glädjande. Så sammanfattar SD:s partisekretare Mattias Bäckström Johansson sin reaktion på dagens dom från Svea hovrätt.

Den fastställer en tidigare tingsrättsdom, som innebar att Transport gjorde fel när förbundet uteslöt den aktiva sverigedemokraten och lastbilsföraren Mats Fredlund.

– Det är ett glädjande besked för att alla Sveriges löntagare ska kunna ha en möjlighet att engagera sig fackligt och kunna vara delaktiga i de delar som rör ens arbetsplats, som arbetsvillkor, lönerörelse och arbetsmiljö. Oavsett vilken politisk hemvist man har eller vilket parti man röstar på, säger Mattias Bäckström Johansson. 

Enligt hovrättens dom har inte uteslutningen haft stöd i förbundets stadgar. 

”Hovrätten konstaterar inledningsvis att det inte av stadgarnas ordalydelse framgår att en medlem riskerar att uteslutas ur förbundet om den aktivt företräder Sverigedemokraterna.”, står det i domen.

”För fokuserade på politiska aspekten”

Frågan nu är vilka långsiktiga konsekvenser domen kan tänkas få i andra, liknande fall.

Mattias Bäckström Johansson förklarar att fackförbunden fyller en viktig funktion och säger att dagens besked kan få flera av dem som lämnat facket på grund av sin politiska tillhörighet att återvända. 

– Det har varit många som uteslutits genom åren. Man upplever att fackförbund inte i huvudsak är engagerade i det de finns till för utan varit alldeles för fokuserade på den politiska aspekten.

Men är ni inte oroliga för att Transport bara ska ändra sina stadgar? 
– De kan ändra sina stadgar, men jag tycker att det vore olyckligt. Och det skulle snarare understryka att det finns saker som är viktigare för vissa fackförbund än att jobba för alla medlemmars bästa.

Vill ändra diskrimineringslagen

Sverigedemokraterna vill lägga till en ny diskrimineringsgrund som handlar om politisk åskådning, tillägger Mattias Bäckström Johansson.

Men något sådant förslag finns inte med i regeringssamarbetets Tidöavtal. Vill SD ändå driva det under den här mandatperioden? 

– Det är något som vi drivit och som är vår uppfattning. Och som aktualiseras med dagens dom. Domstolen landar i en linje som talar i den riktningen. 

”Inte vilken förening som helst”

Mats Fredlund uteslöts ur Transport 2019 efter att han hade valts in i kommunfullmäktige i Kiruna.

Han blev alltså aktiv SD-politiker. Enligt Transport får medlemmar rösta på vad de vill, men inte aktivt engagera sig i SD.

På sin sajt skriver förbundet att det inte är någon demokratisk rättighet att vara medlem i en organisation. ”Som ideell förening är det vår fulla rättighet att utesluta medlemmar som bedriver och stödjer sådan verksamhet som strider mot våra värderingar.”

– Det är inte vilken förening som helst utan det handlar delvis om tillgång till Arbetsdomstolen, om vissa saker som inte alla föreningar kan få, säger Mattias Bäckström Johansson.

Han nämner förbundens påverkan på lönebildning och arbetsmiljö.

Men alla får ju inte vara med i Sverigedemokraterna heller? 
– Vi har inga särrättigheter i förhållande till andra föreningar eller att vi ger tillgång till särskilda domstolar. Man fyller en annan roll för löntagarna och det finns inte på motsvarande sätt för en vanlig ideell förening eller för ett politiskt parti. 

Transport återkommer

Arbetet har sökt Transport, men förbundet har inte återkommit. I ett pressmeddelande skriver Transport att frågan om ett eventuellt överklagande ska beslutas av förbundsstyrelsen.

– Att vi överklagar är inte osannolikt med tanke på att målet handlar om våra medlemmars föreningsfrihet. Liknande fall har tagits upp i Europadomstolen och då har fackföreningens medlemmar fått rätt i att bestämma om reglerna kring medlemskap, säger Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson.

– Domen är beklaglig och vi kommer att analysera den närmare. Det är oroväckande att hovrätten anser att staten kan bestämma över vem som får vara med i en förening och att föreningens egna medlemmar inte får göra det, säger Lars Mikaelsson i en kommentar.