På fredagen avhandlades jobbfrågor på Sverigedemokraternas landsdagar i Karlstad.

Det blev votering om två av sju motioner inom ämnesområdet – båda handlade om ”politisk diskriminering”.

I den ena föreslogs att partiet ska driva att det ska vara olagligt för fackföreningar att neka medlemskap eller förtroendeposter på grund av politisk åsikt.

I motionen sägs att sådan diskriminering ”av någon oförklarlig anledning” inte finns med i den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Ville se ny diskrimineringsgrund

I den andra motionen föreslogs just att partiet ska driva att ”politisk diskriminering” läggs till som en åttonde diskrimineringsgrund i lagen.

De nuvarande är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det betyder att det är på dessa grunder man kan vara diskriminerad enligt diskrimineringslagen.

SD:s partistyrelse svarar att man vill se ett slut på diskriminering på grund av politisk tillhörighet, men inte med den lagstiftningsmetod som motionärerna anför. Helst vill partistyrelsen nämligen att det nuvarande systemet med diskrimineringsgrunder avskaffas och ersätts med ”en enkel regel om otillbörlig särbehandling”. 

Det motiveras med att gemensamma resurser ska användas för det gemensammas bästa, inte ”för att gynna enskilda grupper som för tillfället uppbär etablissemangets gunst”.

Väntar ut domstolsfall

I fråga om fackförbunds rätt att neka medlemskap hänvisar partistyrelsen till en pågående rättslig prövning av ett fall där Transport uteslutit en SD-medlem som blev invald i kommunfullmäktige i Kiruna.

Tingsrätten slog i mars i år fast att Transport inte hade visat att beslutet hade stöd i förbundets stadgar.

Domen är överklagad. 

– Vi utesluter inte medlemmar på grund av vad de röstar på. Däremot menar vi att man inte aktivt kan ta på sig ett förtroendeuppdrag för en organisation som motverkar förbundets uppgift, sa Lars Mikaelsson, förbundssekreterare på Transport, när förbundet överklagade.

Han beskrev tingsrättsdomen som ett hot mot föreningen och i längden mot hela demokratin.

Stöd för partistyrelsens linje

Sverigedemokraternas partistyrelse skriver i sitt svar på motionen att den berörde medlemmen under hela processen fått stöd av partiet centralt. 

Vidare hänvisar partistyrelsen till möjligheten att starta nytt fackförbund eller väcka opinion där man är medlem. ”Utifrån detta anser partistyrelsen att det inte finns tillräckliga skäl att gå vidare med lagstiftningsförslag innan de pågående rättsfallen är avklarade” skriver man, men slår fast att man ”delar upprördheten i principfrågan”.

Efter votering fick partistyrelsens linje stöd i båda frågorna, liksom i övriga motioner om arbetslivet. 

I det politiska inriktningsprogram som också hanteras på landsdagarna lyfts också frågan om Sverigedemokraters relation till facket. Partiet vill ha en modell där skyddsombud utses utan fackets inflytande.

– Vi vill avpolitisera arbetsmiljöarbetet. Vi vill se ett regionalt arbetsmiljöarbete som ligger under en myndighet i stället för i knäet på politiserade fackförbund, sa partistyrelsens företrädare Magnus Persson från talarstolen på fredagen.