Stockholms tingsrätt skriver i en dom att Transport inte har visat att beslutet att utesluta SD-politikern Mats Fredlund från förbundet haft stöd i förbundets stadgar.

– Jag har talat med Mats och han är väldigt nöjd med domen och var aldrig orolig för att förlora målet, säger Anders Elvingsson som är juridiskt ombud för Mats Fredlund.

Fredlund hade även ansökt om skadestånd men det avslås från tingsrätten.

Vill ni pröva frågan om skadestånd i högre instans?
– Jag får föra en diskussion med Mats om vi ska överklaga, men vi kommer nog först och främst avvakta och se vad motparten gör, säger Anders Elvingsson.

Stockholms tingsrätts rådman Joakim Munter ger en skriftlig kommentar till domen:

”Målet har huvudsakligen behandlat frågan om Förbundets uteslutningsbeslut haft stöd i Förbundets stadgar och tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar.”

Det var efter att Mats Fredlund valdes in till kommunfullmäktige i Kiruna för Sverigedemokraterna 2018 som han inte längre fick vara medlem i Transportarbetareförbundet.

Transport tillåter inte aktiva Sverigedemokrater att vara medlemmar i facket. Förbundet har, tillsammans med Pappers, den striktaste policyn bland LO-förbunden, vilket Arbetet rapporterat om tidigare.

Transports förbundssekreterare, Lars Mikaelsson, är besviken på domen.

– Internt har vi hanterat det här ärendet med tron att vi gör rätt och tolkar våra egna stadgar rätt. Det är bara att konstatera att nu har staten sagt att det kan vi inte göra, säger Lars Mikaelsson.

Transport har ännu inte tagit ställning till om man kommer att överklaga domen.

– Om den här domen vinner laga kraft så måste vi tolka de stadgar vi har på ett annat sätt, sen får kongressen efter sommaren 2022 ta ställning till om vi måste formulera om våra stadgar, säger Lars Mikaelsson.