Mats Fredlund valdes in i Kirunas kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i valet 2018. Då var han samtidigt medlem i Transport som har en policy om att aktiva sverigedemokrater inte får vara medlemmar.

Tillsammans med fackförbundet Pappers är det den mest strikt hållna policyn inom LO.

Andra förbund tillåter medlemsskap men inte att sverigedemokrater innehar ett fackligt förtroendeuppdrag, vilket Arbetet skrivit om tidigare.

Mats Fredlund har stämt Transport och yrkat på ett skadestånd om 100 000 kronor liksom att beslutet ogiltigförklaras, vilket DN rapporterade om i fjol.

På onsdagen möttes parterna för den första av två dagars förhandlingar i Stockholms tingsrätt.

– Det handlar om alla människors lika värde, oavsett min politiska bakgrund, min religion eller hudfärg. Jag har samma jäkla rätt att vara med i facket som alla andra. Facket ska vara oberoende, sa Mats Fredlund till DN innan förhandlingen.

Transport hänvisar till SD:s principprogram och uttalanden från enskilda sverigedemokrater för att visa att partiets politik inte är förenligt med formuleringarna i fackets stadgar om alla människors lika värde, vilket också utgör grunden till varför Mats Fredlund inte fick vara fortsatt medlem.

LO-förbundens inställning till SD

Av de tolv LO-förbund som Arbetet pratade med 2019 så tillät alla medlemskap i respektive förbund och samtidigt medlemskap i Sverigedemokraterna.

Tio av tolv LO-förbund tillät fackligt medlemskap och samtidigt aktivt medlemskap i Sverigedemokraterna. Undantagen var Transport och Pappers. 

Alla LO-förbund, förutom Elektrikerna, sa nej till att ha ett fackligt förtroendeuppdrag samtidigt som man är aktiv medlem i Sverigedemokraterna.