På lördagen blev det klart att Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof blir ordförande i riksdagens justitieutskott. Under åren 2012-2014 var han partiets rättspolitiska talesperson, ett område som han nu återvänder till. Det nya uppdraget innebär att han lämnar posten som partisekreterare.

Vilken rättspolitik Sverige får under de kommande åren står klart när Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna är överens om vilken politik de ska driva under mandatperioden. 

– Min förhoppning är att vi ganska snart och ganska tydligt får till stånd ett bra samarbete där vi kan visa väljarna att vi är redo att göra flera genomgripande förändringar, förklarar han för Sveriges Radios Ekoredaktion. 

”Otillbörlig särbehandling”

När det gäller en fråga – diskrimineringslagen – så har Sverigedemokraterna sedan tidigare en tydlig hållning. Förra året fattade partiet beslut på sina landsdagar om att systemet med flera diskrimineringsgrunder bör avskaffas och ersättas med en regel som förbjuder ”otillbörlig särbehandling”.

Det motiveras med att gemensamma resurser inte ska användas ”för att gynna enskilda grupper som för tillfället uppbär etablissemangets gunst”.

Dagens lag är skriven för att ge skydd åt olika grupper i samhället. Diskriminering får inte ske på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

När Arbetet talalade med Richard Jomshof under riksdagens öppnande i förra veckan slog han fast att hans personliga åsikt är att lagen ”ska avskaffas helt”. Enligt honom borde lagen utredas med syftet att det inte ska vara tillåtet att ”diskrimineras på politisk grund”.

– Att se över är väl inte fel, att man tittar på om lagen träffar rätt. 

Men om man tar bort diskrimineringslagen blir det väl lättare att diskriminera?
– Nej, jag hävdar att lagstiftningen redan täcker in det. Det är redan så i dag att du inte får behandla människor på ett visst sätt. Om du då har en diskrimineringslag som endast pekar ut vissa diskrimineringsgrunder så exkluderar man andra, sa Richard Jomshof.

Diskriminering för SD

En springande punkt för Sverigedemokraterna är att flera partiföreträdare själva har känt sig diskriminerade för sin politiska övertygelse. Detta gäller inte minst Richard Jomshof själv.

På partiets senaste landsdagar debatterades frågan om att lägga in ”politisk övertygelse” som en av grunderna för diskriminering, något som alltså röstades ner till förmån för partistyrelsens förslag om att ta bort alla diskrimineringsgrunder.

SD har dock tidigare velat ha det med som en diskrimineringsgrund i läroplanen något som expempelvis Richard Jomshof motionerat om i riksdagen.

– Det handlar i grund och botten om att skolan inte ska vara politiserad. I dag kan ju skolan sparka lärare för att de har en viss politisk uppfattning, till exempel sverigedemokrater, sa han.

Fick sparken som lärare

Han har själv fått sparken som lärare på grund av sitt politiska engagemang i Sverigedemokraterna, något som uppmärksammades stort i medierna tidigt 2000-tal.

– När jag blev av med mitt jobb i Karlskrona så var det Socialdemokraterna lokalt som drev på. Människor som står och pratar högt om att man ska vara lika inför lagen.

Här är riksdagsutskotten där SD får ordförandeposter

  • Justitieutskottet: Richard Jomshof
  • Näringsutskottet: Tobias Andersson
  • Utrikesutskottet: Aron Emilsson
  • Arbetsmarknadsutskottet: Magnus Persson