– Vi ser att lagen finns där av en anledning, för att den verkligen behövs. Vårt samhälle är inte utformat för alla. Då sänder lagen en viktig signal om att vi som samhälle står upp för alla människors lika värde och att vi verkar mot särbehandling och diskriminering. 

Så säger Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson om intervjun med sverigedemokraten Richard Jomshof i Arbetet nyligen där han uttryckte en vilja att utreda och eventuellt avskaffa diskrimineringslagen.

I lördags blev det klart att Jomshof blir ordförande i riksdagens justitieutskott. I intervjun med Arbetet sade han att hans personliga åsikt är att lagen ”ska avskaffas helt”. Han vill utreda lagen för att det inte ska vara tillåtet att ”diskrimineras på politisk grund”. 

– Att se över är väl inte fel, att man tittar på om lagen träffar rätt, sade Richard Jomshof i intervjun med Arbetet.

”Grunderna områden där vi misslyckats”

I dag får diskriminering inte ske på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare beslut om att driva att lagens diskrimineringsgrunder ska ersättas med en regel som förbjuder ”otillbörlig särbehandling”. Bakgrunden är att flera i partiet känt sig diskriminerade på grund av sin politiska övertygelse, vilket inte är en diskrimineringsgrund i dag. 

Funktionsrätt Sveriges Nicklas Mårtensson menar att de diskrimineringsgrunder som finns i dag har jobbats fram av en anledning och han ser ingen anledning att ta bort eller ändra dem. 

– De grunder vi i dag har är områden där vi särskilt har misslyckats i samhället, och funktionsnedsättning är en sådan grund. Vi har grunderna för att vi har märkt att det är där de behövs mest. Jag ser inte heller att det finns någon politisk majoritet för att ändra på det. 

Du uppfattar inget Intresse från övriga partier att göra om lagen? 

– Nej det gör jag inte. Det beror nog delvis på att arbetet med att utforma lagstiftningen pågick under lång tid och att grunderna arbetats fram för att det finns ett behov.