Det blir en sverigedemokrat som framöver ska leda arbetet i riksdagens arbetsmarknadsutskott, alltså det utskott där jobbfrågor hanteras. 

I ett pressmeddelande berättar Sverigedemokraterna att partiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är eniga om hur posterna i utskotten ska fördelas. 

Men om det blir partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Magnus Persson eller någon annan ledamot är i nuläget inte bestämt, enligt Sverigedemokraternas pressavdelning som säger att det meddelas inom de närmsta dagarna.

Förutom ordförandeposten i arbetsmarknadsutskottet tar partiet hand om samma post även i näringsutskottet, justitieutskottet och utrikesutskottet. 

Viktiga frågor om arbetslivet

I arbetsmarknadsutskottet avgörs en rad viktiga frågor om arbetslivet. Bland annat skyddsombudens roll och framtid, a-kassans utformning, arbetsmiljöfrågor och frågor som gäller anställningsskyddet. 

Så hur viktig är posten som utskottsordförande? Det beror så klart på vem man frågar. Ordföranden i ett utskott har utslagsrösten om en omröstning slutar oavgjort. 

Till Aftonbladet sade nyligen en centralt placerad M-källa så här om att Sverigedemokraterna väntades få flera ordförandeposter: 

– Att Sverigedemokraterna som troligen inte kommer att sitta i regeringen ska sitta och lotsa igenom regeringens politik kommer att bli extremt stökigt. De kommer vara hur obstruerande som helst när de inte håller med regeringen.

Ljusning i relationer till LO

När Arbetet nyligen intervjuade SD:s Magnus Persson sade han att han ser en ljusning i relationerna till fackförbunden. Detta efter att både TCO och LO öppnat för att bedriva påverkansarbete mot partiet.

I bland annat frågan om skyddsombudens framtid skiljer sig fackens och SD:s syn. SD vill bryta de regionala skyddsombudens koppling till just facket. I stället vill SD ersätta dem med arbetsmiljöinspektörer underställda Arbetsmiljöverket. 

– Då hade man inte lämnat några arbetsplatser utanför. Men det gör man med Socialdemokraternas förslag för att man vill hela tiden ha den politiska kopplingen. Man sätter den högre än något annat. Och det är det stora problemet i denna fråga, har Magnus Persson sagt till Arbetet. 

I finansutskottet, EU-nämnden och socialförsäkringsutskottet får Moderaterna ordförandeposter. Kristdemokraterna får den posten i socialutskottet och Liberalerna i utbildningsutskottet.