Uppdatering: Några dagar efter den här artikeln först publicerades stod det klart att Magnus Persson blir ny ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

– Alla dagar i veckan, vi stänger inga dörrar, svarar Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Magnus Persson på frågan om han är sugen på att prata med LO.

Partiets relation med fackförbunden har varit minst sagt frostig.

När Arbetet träffar Magnus Persson strax efter riksmötets öppnande på tisdagseftermiddagen ser han framför sig en ljusning i relationerna.

TCO har precis öppnat för att se över sin tidigare strikta policy om att inte samverka med SD. I en intervju i Arbetet öppnade också nyligen LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin för att bedriva påverkansarbete mot SD om de är med och styr landet.

”LO-ledningen måste bestämma sig”

– Under las-utredningen uppvaktade vi både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Men fackförbunden ville inte träffa oss tyvärr, säger Magnus Persson som anser att LO-ledningen nu måste bestämma sig.

– Antingen företräder man sina medlemmar, eller så företräder man ett enskilt politiskt parti, i dagsläget Socialdemokraterna. 

Hur blir då den faktiska politiken när SD är med och styr arbetsmarknadsfrågorna? Magnus Persson sitter själv inte med i förhandlingarna som just nu pågår.

Arbetet har tidigare berättat om att samtliga partier i det blivande regeringsunderlaget vill se en nyordning där den fackliga kopplingen till skyddsombuden blir svagare.

Partiet menar bland annat att Socialdemokraterna har för stort inflytande över vem som kan bli skyddsombud och att Sverigedemokrater avsatts på grund av fel partibok.

Kommer du driva frågan om att separera de regionala skyddsombuden från facken?
– Det är en fråga vi får diskutera. Nu har vi suttit och tittat på den här utvärderingen som efter uppdraget som regeringen lämnade. Där är både bra saker och dåliga saker. 

Magnus Persson syftar på en utredning som nyligen föreslog ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud till arbetsplatser med kollektivavtal men där facken inte har medlemmar.

Ett liknande förslag las fram av regeringen för två år sedan men röstades ner. 

Vill ha arbetsmiljöinspektörer

Magnus Persson menar att förslaget inte går hela vägen och hänvisar till en motion han la när förslaget kom upp i riksdagen senaste.

Där vill han i stället för regionala skyddsombud se arbetsmiljöinspektörer underställda Arbetsmiljöverket och ge dem tillträde till alla arbetsplatser, även de utan kollektivavtal.

– Då hade man inte lämnat några arbetsplatser utanför. Men det gör man med Socialdemokraternas förslag för att man vill hela tiden ha den politiska kopplingen. Man sätter den högre än något annat. Och det är det stora problemet i denna fråga.

Förra gången Moderaterna kom till makten skedde stora nedskärningar hos Arbetsmiljöverket. Hur ser du på arbetsmiljöverkets framtid?
– Arbetsmiljöverket har en viktig roll på svensk arbetsmarknad. Kommer jag ha något att säga till om så kommer vi fortsätta jobba mot Arbetsmiljöverket. I budgeten vi la tillsammans med M och KD höjde vi till och med anslaget mer än vad regeringen gjorde. 

Här är riksdagsutskotten där SD får ordförandeposter

  • Justitieutskottet: Richard Jomshof
  • Näringsutskottet: Tobias Andersson
  • Utrikesutskottet: Aron Emilsson
  • Arbetsmarknadsutskottet: Magnus Persson