”TCO ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna i någon sakfråga och inte bidra till att skapa allianser där Sverigedemokraterna ingår, även om vi skulle ha samma åsikt i sakfrågan.”

Så står det i TCO:s nuvarande policy. Syftet är att inte ge partiet legitimitet.

Tidningen Arbetsvärlden uppger nu att TCO-styrelsen ska se över policyn efter SD:s framgångar i valet och apropå att SD ser ut att bli del av regeringsunderlaget.

Unionen: Bör justeras

Martin Linder, ordförande för Unionen som är det största TCO-förbundet, tycker att den bör justeras. Han anser att TCO skulle vinna på att ha en liknande hållning som Unionen. 

– Vi är ett partipolitiskt oberoende fackförbund. Det innebär att vi samtalar och bedriver påverkansarbete mot de politiska partierna där vi bedömer att det gör störst nytta för medlemmarna, säger han till Arbetsvärlden om hur den ser ut.