– Vi har inte haft någon uttalad eller skriven policy om att inte prata med Sverigedemokraterna, men det har väl varit så i praktiken, säger Therese Guovelin, apropå att TCO nu ska se över sin policy om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna och inte bidra till allianser där de ingår.

Hon påpekar att det finns en stor grundläggande skillnad mellan LO och TCO.

– De är ju väldigt uttalat partipolitiskt obundna, medan LO har kongressbeslut om facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. De övriga partierna ska vi bedriva påverkansarbete mot, det är en väldigt tydlig skillnad. Vi kommer såklart fortsätta försöka påverka kommande regering i våra prioriterade frågor.

SD-dialog beror på regering

Therese Guovelin säger att man får återkomma till om det innebär mer dialog med SD när det står klart vilka som sitter i regeringen.

– När den nya regeringen installeras går vi igenom vilka ministrar som har hand om våra prioriterade områden och hur vi kan påverka de departementen. Den strategin måste vi ta fram utifrån vilken regering vi har att jobba mot.

Men du sa att ni i praktiken inte pratat med SD. Kommer ni behöva ändra på hur ni särskiljer dem från andra partier?
– Vi samarbetar inte med något annat parti än Socialdemokraterna. Däremot bedriver vi påverkansarbete. Vi har i uppdrag från våra fjorton medlemsförbund att påverka samhällsutvecklingen på olika sätt, bland annat genom politiskt påverkansarbete. Det ämnar vi fortsätta med såklart.

”En utmanande tid”

Bland partierna som nu regeringsförhandlar står SD kanske närmast LO i vissa frågor, bland annat om sjukförsäkringar. Är det en besvärlig sits?
– Vi måste ju utgå från realpolitiken. Nu ska de förhandla. Sverigedemokraterna var ju länge emot vinstuttag i välfärden till exempel, där vet vi ju var de står i dag. Vi får se vad det blir för överenskommelse nu, vilken politik man kommer att driva.

– Det enda som jag med ganska stor säkerhet kan säga är att vi har en utmanande tid framför oss. Det är inte speciellt många frågor som är viktiga för våra medlemmar som något parti som nu får möjlighet till regeringsmakt har stått bakom, fortsätter Therese Guovelin.

Kritik mot näringslivets samtal

2015 väckte det uppmärksamhet när Dagens Industri skrev om att Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer hade haft möten med Sverigedemokraterna ”i smyg”.

”Det är ett stort riksdagsparti och vi behandlar dem som alla andra vi försöker påverka”, sa Svenskt Näringslivs kommunikationsdirektör till tidningen.

Från LO kom hård kritik mot samtalen.

Skulle man i dag kunna bli upprörd på samma sätt över om Svenskt Näringsliv för samtal med SD?
– Jag vet inte, jag var i en annan position då som ordförande för Hotell- och restaurangfacket. Men LO och Svenskt Näringsliv kanske har en ännu viktigare uppgift framöver att värna partsmodellen från politisk inblandning. Det tror jag vi kommer ha ganska mycket fokus på.