Trots att Sverigedemokraterna är det näst största politiska partiet och en del av det block som nu ska styra Sverige håller flera LO-fack fast vid sin hårda hållning gentemot partiet.

Det visar en rundringning som TT har gjort till tre stora LO-förbund: Handels, IF Metall och Transport.

Alla tre förbunden står fast vid sina tidigare linjer. I IF Metalls och Handels fall handlar det om att det inte går att vara förtroendevald i både SD och i det egna fackförbundet.

Hos Transport kan man bli utesluten som aktiv sverigedemokrat, även om man inte har några fackliga uppdrag.

Transports förbundsordförande Tommy Wreeth säger till TT att regeln grundar sig i ett kongressbeslut.

– Det gäller oavsett om SD har 10, 20 eller 30 procent.

SD: Facken cyniska

Magnus Persson, SD:s arbetsmarknadspolitiska talesperson och ny ordförande i arbetsmarknadsutskott, kallar fackens inställning för cynisk.

– Med det stora stöd som SD har inom dessa fackförbunden så stänger man ute massvis med personer från det viktiga arbetsmiljöarbetet, säger han till TT.

2019 gjorde Arbetet en rundringning till 12 av de 14 LO-förbunden om deras inställning till medlemskap i SD.

Alla som svarade tillät då medlemskap i respektive förbund och samtidigt medlemskap i Sverigedemokraterna.

Tio av tolv tillät fackligt medlemskap och samtidigt aktivt medlemskap i Sverigedemokraterna med undantagen Transport och Pappers. 

Alla sa nej utom Elektrikerna

Däremot sa alla, förutom Elektrikerna, nej till att ha ett fackligt förtroendeuppdrag samtidigt som man är aktiv medlem i Sverigedemokraterna. 

I mars förra året ogiltigförklarade Stockholms tingsrätt Transports uteslutning av en aktiv SD-politiker i en uppmärksammad dom som är överklagad men ännu inte avgjord.

Tingsrätten menade att uteslutningen bröt mot förbundets stadgar.