I de allra flesta förbund går det inte att vara aktiv sverigedemokrat och samtidigt ha ett fackligt förtroendeuppdrag. 2019 stängde till exempel Handels av en klubbordförande på ett skånskt ICA Maxi, för att hon hade kommunpolitiska uppdrag för SD.

I Transport går det inte ens att vara medlem och politiskt aktiv i SD. Förbundet förlorade tidigare i år ett uppmärksammat fall där en SD-politiker överklagade uteslutningen till tingsrätten. Han fick rätt, rätten ansåg att förbundets stadgar inte var tydlig nog här.

Fallet är överklagat till Svea hovrätt, och ett beslut väntas komma under vintern.

Handels vill se enat LO

Att förbunden har olika inställning fick Handels att skriva en motion om en gemensam hållning inom LO i frågan. 

– Den här typen av värderingsfrågor blir vanligare, där olika människors politiska värderingar kan strida mot förbundens. Särskilt när det gäller synen på alla människors lika värde. Därför borde förbunden ha samma linje, sa Martin Nyberg, Handels andre vice ordförande i en live-intervju som Arbetet sände på Facebook under tisdagen.

Handels: Gräns går vid värderingar

Enligt SCB:s senaste partisympatiundersökning skulle var fjärde LO-väljare rösta på just SD om det vore val i dag.

Finns det någon gräns där ni måste släppa motståndet till SD?
– Gränsen gäller inte hur många väljare man har. Utan våra värderingar. Att medlemmar alltid ska känna att vi företräder någon oavsett vem man är. Man får rösta hur man vill, men är man förtroendevald gör man det i vår anda, med våra värderingar. SD står bakom värderingar som fackföreningsrörelsen aldrig kan ställa sig bakom. Vi kommer att göra vad vi kan för att motarbeta Sverigedemokraterna. 

Se hela intervjun här

LO-kongress 2021

• Kongressen är LO:s högsta beslutande organ.

• 400 ombud från LO:s 14 förbund samlas i Stockholm mellan den 29/11–1/12. Hur många ombud varje förbund har avgörs av medlemsantalet.

• Sommaren 2020 hölls den första delen av kongressen digitalt. Då valdes Susanna Gideonsson från Handels till ny ordförande för LO.

• Mycket av motionsbehandlingen ajournerades då till den fysiska delen av kongressen som alltså går av stapeln nu.