För att bli förtroendevald inom IF Metall måste man i fortsättning ”dela förbundets grundläggande värderingar och verka i dess anda”.

Något som Dagens Arbete har rapporterat om.

Beslutet togs på förbundets kongress som avslutas i dag, fredag.

Feministisk organisation

Även de grundläggande värderingar har ändrats i stadgarna då man lagt till att förbundet är en feministisk organisation, där man tidigare bara var en demokratisk. Sedan tidigare gäller också att verksamheten ska bygga på på uppfattningen om allas lika värde och att vägledande värderingar ska vara jämlikhet, solidaritet och frihet.

Enligt IF Metalls förbundssekreterare, Martin Gunnarsson, handlar ändringarna i stadgarna om att förtydliga det som förbundet står för i dag.

– Om man är facklig företrädare så upphör inte det uppdraget bara för att man passerar fabriksportarna. Man kan inte ha en sådan ställning på jobbet och stå för det och så går man hem och misshandlar eller förtrycker sin fru till exempel.

”SD har en helt annan grundsyn”

Hur mycket handlar det om Sverigedemokraterna?
–  Det är klart att det är det också. Sverigedemokraterna har ju en helt annan grundsyn kring människors lika värde än vad vi har.

Så om man är aktiv Sverigedemokraterna så kan man inte vara förtroendevald i IF Metall?
– Nej, man kan inte företräda IF Metall å ena sidan och Sverigedemokraterna å andra sidan. Likväl som man inte kan jobba på Djurens rätt på förmiddagen och så företräda Svenska jaktvårdsförbundet på eftermiddagen. Jag tror inte att det heller hade setts med så blida ögon, säger Martin Gunnarsson.

Bra med tydligt regelverk

För ungefär ett år sedan tog IF Metall ifrån förtroendeuppdraget från en aktiv Sverigedemokrat. Något som väckte debatt.

Bland annat har SD:s partiledare, Jimmie Åkesson, sagt till Arbetet att han inte utesluter lagstiftning om inte LO-förbunden slutar diskriminera Sverigedemokrater.

Transportarbetarförbundet uteslöt en medlem, utan förtroendeuppdrag, på grund av att han är aktiv inom SD. Det fallet har hamnat i domstol.

Tingsrätten konstaterade att Transports stadgar inte medgav uteslutning på den grunden.

Domen överklagades och den 8 december ska nästa instans, hovrätten, meddela sin dom.

Även det har spelat roll i ändringen av IF Metalls stadgar.

– Nu har inte vi någon sådan process som de har. Men jag tror att det är bra att ha ett tydligt regelverk om det skulle prövas i framtiden, säger Martin Gunnarsson.