I mars 2021 gav Stockholms tingsrätt lastbilschauffören och sverigedemokraten Mats Fredlund rätt.  

Det var fel av fackförbundet Transport att utesluta honom för att han var aktiv SD-politiker. 

Beslutet att utesluta Mats Fredlund hade inte stöd i förbundets stadgar, menade tingsrätten. 

Transport överklagade. Även Mats Fredlund har överklagat, från hans håll gäller det att tingsrätten inte gav honom rätt till skadestånd.

Och i dag inleds den rättegången i hovrätten. Den väntas pågå i två dagar. 

”För mig är det en självklarhet att ett fackförbund, som fyller en viktig roll i samhället, inte ska kunna ägna sig åt kränkande särbehandling, oavsett om det gäller religion, etnicitet eller politisk åskådning. Vi fick rätt i tingsrätten och jag känner mig trygg i att vi kommer få rätt även i hovrätten”, säger Mats Fredlund i ett pressmeddelande som skickats ut av Sverigedemokraterna. 

SD: ”Facket fyller viktig funktion”

Partiets partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger i en kommentar i samma pressmeddelande att Sverigedemokraterna i dag är det näst största partiet i LO-kollektivet.

”Facken fyller en enormt viktig funktion i vårt samhälle, och av den anledningen bör det vara öppet även för de som inte röstar på just Socialdemokraterna. Förhoppningen är att hovrätten landar i att uteslutningar av oliktänkande inte ska vara en del av fackförbundens verksamhet”, skriver Mattias Bäckström Johansson.

”Ingen rättighet att vara med”

På sin hemsida svarar Transport på frågan om inte alla människor har rätt att vara med i ett fackförbund.

”Det är ingen demokratisk rättighet att vara medlem i en organisation. Som ideell förening är det vår fulla rättighet att utesluta medlemmar som strider mot våra värderingar och som vi anser motarbetar förbundet. Så gör många föreningar och organisationer.”

Förbundet anser inte heller att det finns rättsligt stöd för att det ska göras en objektiv tolkning av deras stadgar. Utan att de har rätt att tolka sina egna stadgar.

”Vi har medlemsbeslut på att det inte är förenligt att vara aktiv sverigedemokrat, det vill säga vara eller vara valbar som förtroendevald i Sverigedemokraterna, och samtidigt vara medlem i Transport. Beslutet har fattats utifrån SD:s högerextremistiska bakgrund samt deras antifackliga och rasistiska hållning. Vi anser att SD inte står för alla människors lika värde.”

Transport skriver även att personer som röstar på och sympatiserar med Sverigedemokraterna kan vara medlemmar i fackförbundet.