Med ”stor sannolikhet” kommer även SD-politikern Mats Fredlund från Kiruna och hans juridiska ombud, Anders Elvingsson i Malmö, att överklaga domen från den 4 mars.

– Det handlar inte om pengarna, utan att Mats Fredlund känner att man inte ska kunna kasta ut folk hur som helst ur en förening utan att riskera att få betala skadestånd, säger Anders Elvingsson.

Tingsrätten i Stockholm gav i domen Mats Fredlund rätt. Att Transport uteslutit honom på grund av att han är SD-politiker var inte okej.

Enligt tingsrätten saknas det stöd i förbundets stadgar för att stänga av en medlem enbart på grund av aktiv partitillhörighet. 

I tisdags överklagade Transport domen, förbundet vill få de egna stadgarna prövade av Svea hovrätt. 

Men fallet innehöll också ett krav från Mats Fredlund om skadestånd på 100 000 kronor.

I första hand för att ett avtal brutits. I andra hand för att hans föreningsrätt har kränkts. Det höll däremot inte tingsrätten med om. 

Att Transport nu överklagat domen får motparten att göra detsamma.

– Vi går inte till hovrätten för ett skadestånd på 100 000 som vi riskerar att förlora och stå för rättegångskostnaderna. Men i och med att de har överklagat och att vi tror oss vinna i den stora frågan även i hovrätten, så finns skäl att hovrätten prövar skadeståndet, säger Mats Fredlunds juridiska ombud Anders Elvingsson.

Tingsrätten skriver ju att det inte finns någon konkret skada?
– Nej, det finns inget tydligt stöd för det i praxis. Det handlar om ett preventivt syfte. Ibland får man driva något för att förändrings ska ske i praxis eller att lagstiftaren ska bli medveten. Riskerar man ett skadestånd på 100 000 kanske man funderar en gång innan man kastar ut någon.