– Vi har inte haft någon uttalad eller skriven policy om att inte prata med Sverigedemokraterna, men det har väl varit så i praktiken.

Så beskrev LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin organisationens tidigare hållning till SD i en artikel i Arbetet den 20 september, någon vecka efter valet.

Även SD har beskrivit relationen som minst sagt frostig.

– Under las-utredningen uppvaktade vi både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Men fackförbunden ville inte träffa oss tyvärr, sa sverigedemokraten Magnus Persson, nybliven ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, till Arbetet i slutet av september.

Hård linje mot SD

LO och LO-förbunden har under åren haft en hård hållning mot Sverigedemokraterna. Man har beskrivit partiet som arbetarfientligt och i nästan alla förbund har det varit förbjudet att få fackliga uppdrag om man samtidigt är aktiv i SD.

Två förbund, Transport och Pappers, har inte ens tillåtit medlemskap för aktiva medlemmar i SD.

Hittils finns inga indikationen på att den linjen har förändrats. TT rapporterade nyligen att varken Handels, IF Metall eller Transport ändrat inställning i medlemskapsfrågan, med hänvisning till tidigare kongressbeslut.

Samtidigt har det de senaste veckorna rapporterats i medierna att inställningen till att samtala med SD håller på att förändras i flera förbund. När SD nu sitter på reell makt blir behovet större av att genomföra påverkansarbete mot partiet.

I en artikel i Expressen i onsdags menar källor att det just nu pågår diskussioner i en rad LO-förbund om hur man ska förhålla sig till SD. Först ut att aktivt ta kontakt med partiet blir, enligt tidningen, Byggnads.

– Jag kommer åka till riksdagen och prata med dem som är med och påverkar politiken på områden som är viktiga för oss. Nu är det en sverigedemokratisk ordförande i arbetsmarknadsutskottet och då är det klart att vi behöver berätta för honom vad som är viktigt för våra medlemmar, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm till Expressen.

Kommunal och Byggnads

Kommunals ordförande Malin Ragnegård håller dock inte med Byggnads.

– De anser sig behöva påverka utskotten – vi påverkar på ministernivå. Vi drar kanske lite olika slutsatser, säger hon i en intervju med SVT.

Även LO centralt menar i dag att man måste samtala med alla partier och politker som sitter på centrala poster i riksdagen, exempelvis arbetsmarknadsutskottets nya ordförande Magnus Persson (SD).

– Självklart är det så. Vi ska påverka den förda politiken och den politik som kan tänkas föras. Utifrån det är det vår uppgift att samtala med alla, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i en intervju med DN, där det också framgår att relationen till SD ska diskuteras på nästa styrelsemöte i LO.

LO: Pratar med maktpartier

Huruvida ”samtala med alla” är en ny inställning råder det delade meningar om. Budskapet från LO-topparna har hittills varit att hållningen inte innebär någon stor omsvängning.

Snarare att det är maktskiftet som ändrat förutsättningarna för vem och vilka det är viktigt att prata med.

– Precis som alltid kommer vi att prata med partierna vid makten i frågor som är viktiga för LO-förbundens medlemmar, säger Susanna Gideonsson till SVT.