Efter att regeringen fallit i förmiddagens omröstning ser Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och före detta statssekreterare för Socialdemokraterna, tre arbetsmarknadspolitiska områden som kan påverkas av det politiska läget:

Las-förändringar kan försenas

Tidigare i juni presenterade utredningar inom regeringskansliet de omdebatterade förslagen om hur lagen om anställningsskydd (las) och reglerna om omställning ska förändras. 

– Det var bra att de här departementsskrivelserna blev färdiga i tid, säger Irene Wennemo.

Hon konstaterar att förslagen nu kommer vara ute på remiss under de kommande månaderna, remisstiden går ut den 15 september. Det begränsar regeringskrisens påverkan på frågan till en början, menar hon.

– Det skulle ändå vara stillestånd i frågan under en tremånadersperiod nu.

Om oklarheterna om hur regeringen kommer se ut håller i sig längre kan däremot genomförandet av förändringarna dra ut på tiden. Däremot tror inte Irene Wennemo att det här läget minskar sannolikheten för att förslagen till sist genomförs.

– Det finns ett väldigt brett parlamentariskt stöd för förslagen. Så jag tror inte man kan se någon direkt effekt.

Svagare mandat i minimilöneförhandlingar

Just nu pågår förhandlingar om det EU-direktiv om minimilöner som Sverige är emot.

– Det är mer bekymmersamt, det är det som gör mig mest orolig på arbetsmarknadsområdet, säger Irene Wennemo om regeringskrisens påverkan.

Hon menar att en övergångsregering får svårare att förhandla framgångsrikt, även om det finns politisk samsyn över partigränserna i Sverige.

– Det är ändå svårare att förhandla och få genomslag i ett sådant här läge. Andra EU-länder vet ju precis hur svag eller stark man är parlamentariskt.

Svårt för Arbetsförmedlingen att agera

Arbetsförmedlingen är inne i en omgörningsprocess, men Irene Wennemo menar att även andra omständigheter kan göra situationen svår för myndigheten.

– Deras ekonomiska situation är väl egentligen mer svårhanterlig i det här läget, om det drar ut på tiden. Vi är i ett arbetsmarknadsläge där man skulle behöva göra insatser framför allt för att trycka ner långtidsarbetslösheten. Det är svårt att lyckas med i ett sådant här läge.

Hon säger att många andra myndigheter kan jobba på som vanligt i en sådan här tid, men att Arbetsförmedlingen är beroende av att kunna anpassa verksamhet och resurser efter konjunkturläge efter hand.