EU planerar för lagstiftning kring minimilöner, vilket Sverige vill slippa.

Men EU vill inte göra undantag för enskilda länder, i stället hoppas Sverige nu kunna övertyga resten av EU att det behövs ett undantag för den svenska modellen.

Heléne Fritzon (S) sitter i sysselsättningsutskottet som i går hade deadline för att lämna förslag på ändringar till det direktiv som håller på att arbetas fram.

– Ett geografiskt undantag skulle kunna utnyttjas av länder som till exempel Ungern för att de inte vill höja löner för löntagarna. Därför pratar vi nu istället om ett systemundantag som ska ligga i linje med Sveriges och Danmarks modeller, säger hon på telefon från Bryssel.

Sverige och Danmark anses ha de starkaste formerna av avtalsmodeller med kollektivavtal. Därför mobiliserar svenska och danska politiker i frågan kring ett systemundantag.

– I ett stort antal av EU:s medlemsländer så behövs det ett direktiv för minimilöner och där finns det inte heller en avtalsmodell liknande den vi har, säger Heléne Fritzon.

– Om de förstår att vi behöver ett undantag för vår modell så förstår vi att de behöver minimilöner. Det är så man gör när man förhandlar och når en kompromiss. Vi visar respekt för dem och de visar respekt för oss.

Om ni inte lyckas övertyga tillräckligt många ledamöter, vad gör ni då?
– Ett alternativ är att vara helt emot direktivet, ett annat är att vi försöker tona ned delarna i själva lagstiftningen och mildra effekterna av den. Men vi har allt fokus nu på att merparten av EU:s medlemsstater ska få det de vill, det vill säga minimilöner, och vi får behålla vår svenska modell.

Sverige och Danmark har inte så många ledamöter om man ser till det totala antalet. Om många inte stöttar ett systemundantag, kan ni sätta press genom att säga att ni röstar emot ett direktiv?
– Det är viktigt att vi har samarbete på olika fronter och inom olika grupperingar. Både inom vår socialdemokratiska grupp och tillsammans med Europafacket och svenska politiker i andra partier.

Jämställdhetsutskottet, där Heléne Fritzon också sitter, ska lämna ändringsförslag till direktivet nästa vecka.

Efter sommaruppehållet håller parlamentet omröstning. Därefter ska det förhandlas med medlemsländernas regeringar och kommissionen.

– Bollen är i rullning nu och vi är förhoppningsfulla, säger Heléne Fritzon.