– Vi var väldigt negativa till det förslag om minimilöner som EU-kommissionen lade fram i höstas. Det här är om möjligt ännu skadligare för den svenska modellen.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, skräder inte orden sedan EU-parlamentets så kallade chefsförhandlare i dag har lagt förslag om hur parlamentet ska ställa sig i frågan om minimilöner.

EU-parlamentet är inte bara på väg att ställa sig positivt till ett direktiv om ”tillräckliga minimilöner” för alla anställda inom EU.

– Chefsförhandlarna har dessutom pyntat julgranen full, säger Therese Guovelin, som syftar på en rad detaljerade förslag om hur minimilönerna ska fungera, vilka grupper som ska omfattas och vilket kollektivavtal som ska gälla i en viss bransch.

Det mest grundläggande problemet ur LO:s synvinkel är att direktivet om minimilöner ska omfatta alla.

Något undantag för Sverige och Danmark, där löner uteslutande sätts genom avtal, finns inte i förslaget, hävdar Therese Guovelin.

En anställd i Sverige som inte är nöjd med sin lön, eller ett svenskt företag som inte gillar en regel i ett kollektivavtal, kommer med stöd av direktivet att kunna vända sig till domstol, bedömer Therese Guovelin.

– I slutänden kan det bli EU-domstolen som sätter löner i Sverige, säger Therese Guovelin, som anser att grunden för den svenska modellen därmed undergrävs.

– Om fackföreningarna inte har kvar kärnuppgiften att förhandla fram löner, varför ska man då vara med i facket? Varför ska företag vara med i arbetsgivarorganisationer, och varför ska man alls teckna kollektivavtal?

Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att direktivet om minimilöner hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.

– EU:s ambition verkar vara att skapa en gemensam europeisk arbetsmarknadsmodell. Vi är även oroade över andra förslag som kommissionen lagt och som går i samma riktning, där förslag till ett direktiv om lönetransparens utgör det tydligaste exemplet, säger Karolina Löf, arbetsrättsjurist vid Svenskt Näringsliv.

Enligt EU-kommissionens förslag till direktiv ska medlemsländerna sträva mot att 70 procent av de anställda täcks av kollektivavtal. Länderna ska vidta åtgärder – ”skapa ramar” –  för att öka täckningsgraden till den nivån.

EU-parlamentets förhandlare vill sikta högre, målet ska vara 90 procents täckningsgrad. (I Sverige täckte kollektivavtalen år 2019 just 90 procent av de anställda, men tidvis har siffran varit lägre.)

– På det här sättet blir staten skyldig att blanda sig sig i kollektivavtalssystemet, säger Therese Guovelin.

De båda chefsförhandlarna, den tyske EU-parlamentarikern Dennis Radtke och hans nederländska kollega Agnes Jongerius, sa på en pressträff i dag att de med sina justeringar av EU-kommissionens förslag ”höjer ambitionerna”.

De gör till exempel klart att alla anställda ska omfattas av direktivet – undantag för egenanställda, tillfälligt anställda och andra grupper ska inte förekomma.

Agnes Jongerius tog ett exempel från sitt egen hemland, där ett 18-årigt butiksbiträde kan ha lägre lön än en äldre kollega som hon arbetar sida vid sida med. En sådan löneskillnad (som påminner om de ungdomslöner som finns i svenska kollektivavtal) är inte acceptabel, enligt Agnes Jongerius.

EU-kommissionen har lovat att det föreslagna direktivet om minimilöner inte ska tvinga länder som Sverige, där lönerna uteslutande bestäms genom avtal, att införa en politiskt bestämd minimilön.

EU-parlamentets chefsförhandlare ger samma löfte, och Dennis Radtke hänvisar till att han själv som facklig företrädare har förhandlat fram kollektivavtal.

Men löftena lugnar inte Therese Guovelin.

– När den ansvarige kommissionären Nicolas Schmit säger att det finns ett undantag för Sverige och Danmark i direktivet far han med osanning.