Regeringskrisen väcker frågor om ett av de stora huvudnumren i januariavtalet, nämligen omstöpningen av Arbetsförmedlingen. 

Enligt januaripartiernas uppgörelse ska myndigheten fortsätta vara myndighet men själva matchningen med arbetsgivare ska skötas av fristående aktörer, som företag eller kommuner. Något som fackförbundet ST varit starkt kritiskt till. 

Men att regeringskrisen skulle stoppa, bromsa eller styra om planen tror inte Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST som organiserar många anställda på Arbetsförmedlingen. 

– De enda som vill se ungefär samma arbetsförmedling som vi är Vänsterpartiet. Även om det skulle bli extraval har jag svårt att se att partiet skulle få större inflytande.

Från förbundet lokalt, det vill säga på själva myndigheten, finns viss oro.

– Framför allt är medarbetare oroliga för jobben. För ser man till förvaltningsanslagen väntar neddragningar. Nu blir det än mer ovisst. Kommer reformeringen att genomföras som tänkt? Eller blir det ytterligare justeringar? Det beror helt på vad som utspelar sig efter måndag, säger Åsa Johannsson som är ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Just nu räknar Arbetsförmedlingen och många andra aktörer ner dagarna till det utlovade beskedet om hur förändringarna ska gå till i praktiken. 

På arbetsmarknadsdepartementet jobbar tjänstemän med en så kallad departementsskrivelse där flera lagförslag finns med.

Kring midsommar, eller ”före semestern”, ska den vara klar, enligt flera som Arbetet pratat med. Sedan ska Arbetsförmedlingen och andra remissinstanser få tycka till.

Parallellt pågår förhandlingar mellan januaripartierna om detaljerna i skrivelsen. Men regeringskrisen kan innebära att departementsskrivelsen inte kommer när det är tänkt.

– Och att det då dröjer med besked om i vilken riktning Arbetsförmedlingen ska gå, säger Britta Lejon. 

Den andra stora frågan som skulle kunna påverkas av regeringskrisen är förändringarna av las där flera parter på arbetsmarknaden varit med och förhandlat fram en lösning.

Ett av de förslagen är att Kammarkollegiet ska få ansvar för att hjälpa arbetslösa på arbetsplatser utan kollektivavtal att hitta nytt jobb. Det tror Britta Lejon är ”sista spiken i kistan” för Arbetsförmedlingen så som den hittills sett ut.

– Då får vi verkligen en förmedling som ser ut som den i Australien, där man enbart tar hand om de som står längst från arbetsmarknaden. Då blir man som myndighet ointressant för arbetsgivarna, säger Britta Lejon.

Är det en signal från regeringen om vad Arbetsförmedlingen ska vara?
– Ja, det är en misstro mot en myndighet som i decennier jobbat med de här frågorna. 

Varken Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsdepartementet vill svara på hur regeringskrisen kan påverka förändringarna av myndigheten.