Betydligt mer balanserat än alternativet – den statliga las-utredningen som juristen Gudmund Toijer presenterade i somras.  

Så beskriver flera experter som Arbetet pratat med de förslag om anställningsskyddet som IF Metall, PTK, Svenskt Näringsliv och Kommunal skrev på och lämnade över till politikerna i december.

– Det här tillgodoser båda parters intressen i mycket större utsträckning, säger Mats Glavå, docent i arbetsrätt. 

– Båda parter har fått gehör för saker de tycker är viktiga, säger Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt. 

Det är den 1 juni när Gudmund Toijer presenterar sina förslag. 

På en allvarstyngd pressträff liknar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson utredningens följder vid ett gungbräde med elefanten Dumbo på ena sidan, så kraftigt tycker han att förslagen väger över till arbetsgivarnas fördel.

Parallellt med Gudmund Toijers arbete har LO, PTK och Svenskt Näringsliv försökt förhandla fram en egen lösning. Regeringen har lovat att lyssna på parterna i första hand om de enas.  

På LO:s pressträff säger Torbjörn Johansson att det är som att det ena lagets, arbetsgivarnas, mål spikats igen inför de fortsatta förhandlingarna. Svenskt Näringsliv kommer att förhandla med utredningens förslag i ryggen. 

Fyra och en halv månader senare, den 16 oktober, har Svenskt Näringsliv och tjänstemännen i PTK enats om en förhandlingslösning där de föreslår ändringar i såväl avtal som lag.

Ett enigt LO säger nej till samma bud. Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog uppger i tidningen Kommunalarbetaren att några förslag ser bra ut på pappret.

– Men i praktiken har arbetsgivarna med sitt förslag bara sminkat grisen. Våra medlemmar hade inte fått större anställningstrygghet med deras förslag, fortsätter han. 

Men senare under hösten kommer hans förbund och IF Metall fortsätta samtalen med Svenskt Näringsliv och PTK. 

Den 4 december skriver de båda förbunden, på tvärs med övriga LO, oväntat under en reviderad version av budet från oktober. 

Mycket svänger under den här perioden, men två konstanter är coronaavståndet på pressträffarna och LO-företrädarnas förkärlek för bildspråk. 

I december säger Byggnads ordförande Johan Lindholm att IF Metall och Kommunal stänker vigvatten på en överenskommelse som får konsekvenser för andras branscher än deras egna. Han är besviken. Många inom LO delar den känslan. 

Las-överenskommelsen

  • Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna innehöll krav på ett mer flexibelt anställningsskydd. I första hand ville politikerna att arbetsmarknadens parter skulle utforma förändringarna. 
  • Efter många turer landade förhandlingarna den 4 december förra året i att Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal skrev under en överenskommelse som övriga LO ratar. 
  • Överenskommelsen innehåller en del med krav på politiska förändringar, dels ändringar i lagen om anställningsskydd och dels statliga satsningar på nya omställningsmöjligheter, och en del som regleras i avtalstext mellan parterna. Avtalsdelen träder i kraft endast om politikerna uppfyller de krav som parterna riktat mot dem. 

Kommunals ordförande Tobias Baudin menar i stället att man lyckats göra en seglande skuta av ett sjunkande skepp i och med justeringarna i överenskommelsen.  

För IF Metall är ett skäl till att man fortsatt förhandla under hösten just att man inte vill hamna i den sits som Johan Lindholm beskriver ovan; att andra gör överenskommelser som man berörs av men inte kan påverka. 

– Antingen blir vi ett offer för omständigheterna, och låter PTK snacka om sådant som berör oss. Eller också tar vi tag i frågan och skaffar oss inflytande, säger förbundets avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till Arbetet i oktober. 

Det är också ett faktum att det omställningspaket som finns med i överenskommelsen utövat stark lockelse på IF Metall som gick in i förhandlingarna med just sådana önskemål i fokus. 

När IF Metall och Kommunal skriver på i december har skrivningarna om visstidsanställningar och omreglering av anställdas arbetstid skärpts jämfört med det tidigare budet.

För Kommunal är detta nog för att fördelarna ska väga över, även om man tidigare varit mycket kritisk även till bland uppsägningsregler som kvarstår i den nuvarande versionen av överenskommelsen.

Övriga LO står fortfarande utanför. Avtalssekreteraren Torbjörn Johansson säger att de samlade ändringarna av uppsägningsregler var avgörande i kombination med att man inte nått långt nog i de delar där tryggheten stärks – exempelvis vid visstidsanställningar.

Nu har överenskommelsen lämnats vidare till politikerna. 

Om allt kommer på plats så som Svenskt Näringliv, PTK, IF Metall och Kommunal önskar kommer lagen om anställningsskydd ändras och staten gå in med stora resurser till nya omställnings- och utbildningsmöjligheter.

Därefter ska de delar av överenskommelsen som styrs av avtal mellan parterna träda i kraft, där regleras bland annat uppsägningar av personliga skäl mer exakt.  

Läs om vad hela las-pusslet innebär för konkreta ändringar bit för bit i den artikelserie som finns samlad här nedan.