På en gemensam presskonferens mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal på fredagsförmiddagen kom beskedet.

LO:s två största förbund, IF Metall och Kommunal ansluter sig till den överenskommelse om omställning och anställningsskydd som LO som helhet tackade nej till i oktober.

– Vi har nu hittat en lösning där IF Metall och Kommunal har anslutit sig, säger Martin Wästfelt, PTK:s förhandlingsledare.

– Från Svenskt Näringslivs sida har det varit oerhört viktigt att öppna upp avtalet, säger Mattias Dahl vice vd Svenskt Näringsliv.

Enligt Martin Wästfelt finns det tre större skillnader i den här överenskommelsen jämfört med den som Svenskt Näringsliv och PTK antog i mitten av oktober.

Den första är att enskilda förbund nu kan ansluta sig. Formellt krävs ett godkännande från PTK och Svenskt Näringsliv, men enligt Martin Wästfelt är det snarast en formalitet.

Därtill finns också två tydliga förändringar i anställningsskyddet jämfört med den överenskommelse som LO sa nej till den 16 oktober.

Den första är att den som är anställd på den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning” ska få anställningen konverterad till en fast tjänst efter 12 månader, inte efter 18 månader som i den första versionen av överenskommelsen.

Därmed förbättras villkoren väsentligt jämfört med nuvarande ”allmän visstidsanställning”, där det krävs 24 månader för att få fast anställning.

När den så kallade Toijerutredningen i våras föreslog utökad förtur till fastanställningar för personer med allmän visstid varnade Kommunal för att sådana regler kunde slå fel, att tillfälliga anställningar kan bli kortare än tidigare när arbetsgivare vill undvika förtursreglerna.

Förbundets avtalssekreterare Johan Ingelskog menar dock att den risken minskas med det här förslaget eftersom de 12 månader som behövs för fast jobb blir lättare att ”tjäna in”, då även tiden mellan korta visstidsanställningar tillgodoräknas.

– Den regeln ihop med ettårsregeln gör att vår bedömning blir att andelen visstidsanställda i våra sektorer kraftigt kommer att minska. Våra medlemmar är inte så pass utbytbara att man kan snurra så kraftigt, säger Johan Ingelskog.

Den andra förändringen är att en omställningstid införs när en arbetsgivare sänker sysselsättningsgraden för de anställda, så kallad hyvling. Den minskade sysselsättingsgraden ska få genomslag först efter en, två eller tre månader, beroende på den anställdes anställningstid.

För Kommunal har fokus varit just hyvling och allmän visstid, frågor som fick förbundet att rata överenskommelsen i den förra vändan.

Nu bedömer Johan Ingelskog att rättsläget vad gäller hyvling återställs till hur det var innan en dom i Arbetsdomstolen, den så kallade Coop-domen, gjorde det fritt fram för arbetsgivare att minska de anställdas anställningsgrad.

– Jag är glad att vi äntligen kan förpassa allmän visstid till historieböckerna och att missbruket av hyvling stoppas. Jag vågar kalla det en historisk framgång när vi nu för första gången på flera decennier förändrar LAS på ett sätt som stärker tryggheten på arbetsmarknaden för medlemmarna i Kommunal. Därmed är denna överenskommelse ett stort steg framåt för jämställdheten, säger Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal i ett pressmeddelande.

Kommunal har tidigare sagt bestämt nej till varje förändring av vad som ska räknas som saklig grund för uppsägning. Nu kommer en rad justeringar att ske, men Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog tonar ner betydelsen av detta.

– Förhandlingar är ett givande och tagande. Förändringarna är till stor del förtydliganden av den praxis som redan gäller, förflyttningarna i sak är små, säger Johan Ingelskog.

LO fick information av IF Metall och Kommunal om den nya överenskommelsen först på torsdagskvällen, säger LO-ordföranden Susanna Gideonsson.

Tror du att LO:s styrelse hade tagit ett annat beslut den 16 oktober om överenskommelsen sett ut som den gör nu?

– Jag kan inte veta till hundra procent, men det är möjligt, svarar Susanna Gideonsson. På två viktiga punkter har överenskommelsen förbättrats.

Kommer LO:s styrelse att ta ställning till överenskommelsen på nytt nu när den har justerats?

– Nu måste vi först gå igenom uppgörelsen noga. Utifrån det får vi ta nästa steg, säger LO-ordföranden.

Susanna Gideonsson tror inte att samarbetet inom LO påverkas av att de två största förbunden nu ansluter sig till överenskommelsen.

– LO-förbunden har olika problem. IF Metall och Kommunal har nu löst stora delar av sina. Inte minst är det här bra för Kommunals kvinnliga medlemmar, som har stora problem med otrygga anställningar.

– Ibland går LO fram gemensamt, ibland agerar förbunden själva. Det är precis som det ska vara.

När överenskommelsen nu ska omsättas i ny lagstiftning kommer IF Metall och Kommunal att diskutera med politikerna hur det ska ske sida vid sida med PTK och Svenskt Näringsliv.

När IF Metall har förankrat sitt ställningstagande, dels i förbundsstyrelsen, dels på konferenser runt om i landet, har en vanligt synpunkt varit just att förbundet ska vara med och påverka – inte ”sitta på läktaren”, enligt avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä.

– LO kan naturligtvis inte ha samma ställning om vi inte är med bakom överenskommelsen. Men LO kommer ändå att utöva inflytande, säger Susanna Gideonsson.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl upprepade under presskonferensen flera gånger hur glad han är att det nu finns bredare stöd för överenskommelsen.

Det är öppet för fler LO-förbund, eller hela LO, att ansluta sig ”när som helst”, enligt Mattias Dahl. Men i och med att överenskommelsen nu lämnas över till politikerna går det inte att ändra i den.

Att både fast anställda och visstidsanställda får större möjligheter till kompetensutveckling har beskrivits som ett intresse främst för facken, men Mattias Dahl betonar att det är viktigt också för företagen.

– Sverige är exportberoende. Förändringstrycket är starkt. Överenskommelsen kommer på ganska kort tid föra med sig en helt annan utbildningsnivå hos arbetskraften, säger Mattias Dahl, som avslutade presskonferensen med att säga:

– Vi kommer nu tillsammans vi fyra att skicka in denna historiska överenskommelse till regeringen och övriga riksdagspartier.

Statsminister Stefan Löfven (S) välkomnar dagens besked som han kallar för ”historiskt”.

– Från regeringens sida ser vi det som positivt om fler fackförbund väljer att ansluta sig och välkomnar en så bred uppgörelse som möjligt, säger han på en presskonferens.

Regeringens samarbetsparti Centerpartiet, som var drivande i Januariavtalet för att få igenom en ändring av arbetsrätten, är också nöjt.

– All heder till IF Metall och Kommunal som har tagit ansvar. De gjorde det rätta och gjorde upp om ett avtal, trots att LO inte orkade centralt. Det här är ett viktigt steg för svensk arbetsmarknad. Det kommer självklart att ta lite tid, men nu har vi ett avtal att utgå ifrån. Det skickar en väldigt positiv signal till alla företag som vill anställa, trots rådande kris, säger partiledare Annie Lööf i en skriftlig kommentar.