”Vi har verkligen, verkligen försökt”, sa LO-ordföranden Susanna Gideonsson när LO avvisade uppgörelsen om anställningsskydd om omställning den 16 oktober.

Det var andra gången som LO, PTK och Svenskt Näringsliv försökte göra upp, och både fack och arbetsgivare var tydliga med att den överenskommelse som låg på bordet inte gick att ändra i.

Inte minst Kommunals ordförande Tobias Baudin var tydlig med att överenskommelsen var oacceptabel.

Redan det faktum att den innehöll ändringar i vad som är saklig grund för uppsägning var i sig tillräckligt för att Kommunal skulle säga nej, enligt Tobias Baudin.

Den 22 oktober sa IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till Arbetet att förbundet ändå ville ansluta sig till överenskommelsen, och diskuterade med PTK och Svenskt Näringsliv hur det skulle gå till.

– Vi har haft en dialog med IF Metall, och varit tydliga med att LO eller enskilda LO-förbund är välkomna att ansluta sig, säger PTK:s förhandlingsledare Martin Wästfelt. Sedan har vi inte aktivt uppmanat något LO-förbund att komma med.

Exakt när Kommunal bestämde sig för att vara med i samtalen har förbundet inte berättat.

Men när det stod klart att Kommunal fick chansen att tala direkt med Svenskt Näringsliv, så var det ”självklart” att försöka påverka och ”ta ansvar”, enligt avtalssekreteraren Johan Ingelskog.

På frågan när det blev tydligt att överenskommelsen trots allt var möjlig att ändra i svarar Veli-Pekka Säikkälä:

– För några veckor sedan kände vi att de (arbetsgivarna, red:s anm) ville prata med oss.

När Arbetet frågar om övriga LO-förbund fick veta att det fanns en öppning att tala om förändringar i själva villkoren för anställningsskyddet säger Veli-Pekka Säikkälä:

– Det är ju inte så att Svenskt Näringsliv bjuder in oss och säger: ”Nu ska vi omförhandla alltihop”. Utan man är några som sätter sig och diskuterar. Det var vi och Kommunal som bestämde oss för att göra det.

De förändringar i anställningsskyddet som har gjorts i överenskommelsen sedan den 16 oktober kan se små ut, men enligt både Kommunal och IF Metall är de betydelsefulla.

Så kallad särskild visstidsanställning (som ska ersätta allmän visstidsanställning) ska omvandlas till tillsvidareanställning efter sammanlagt tolv månaders anställningstid inom en ram av fem år – inte 18 månader, som i den tidigare versionen av överenskommelsen.

Detta ska jämföras med de 24 månader som gäller för allmän visstid.

Har man flera korta särskild visstidsanställningar under en kalendermånad ska tiden mellan anställningarna räknas med, så att det blir lättare att ”tjäna in” tolv månader.

Till detta kommer nu en regel som ska hindra arbetsgivare från att kringå denna sammanräkning genom att peta in exempelvis ett kort vikariat mellan de särskilda visstidsanställningarna.

– Arbetsgivare som lägger in vikariat mellan de särskilda visstidsanställningarna för att kringgå sammanräkning av visstidsanställningar under månaden blir skadeståndsskyldiga. Ytterst kan vi driva detta i Arbetsdomstsolen, säger Veli-Pekka Säikkälä.

För Kommunal har den förstärkta möjligheten för visstidsanställda att få trygga anställningar varit avgörande för att förbundet ska ansluta sig till överenskommelsen.

Men också för IF Metall är de nya reglerna viktiga, säger Veli-Pekka Säikkälä.

– Vi har inte samma problem som Kommunal med allmänna visstidsanställningar, eftersom våra kollektivavtal förhindrar missbruk. Men också för oss är det viktigt vad som står i las, eftersom lagen är utgångspunkten när vi förhandlar om våra avtal.