Efter att LO-styrelsen suttit i möte på fredagseftermiddagen kom LO:s ordförande och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ut och mötte pressen vid kvart i fem på fredagskvällen.

Deras besvikelse var synbar, och båda behövde några sekunder på sig för att rätta till anletsdragen innan de tog till orda.

– Vi har kämpat. Alla LO-förbund ligger nu i en avtalsrörelse. Kampen fortsätter i avtalsrörelsen, sade Susanna Gideonsson.

Beslutet i LO-styrelsen var enhälligt och innebär att styrelsen rekommenderar LO:s representantskap att förkasta förslaget vid sitt möte på tisdag i nästa vecka. Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna.

– Alla har verkligen bjudit till, förklarade avtalssekreteraren Torbjörn Johansson om samtalen. 

LO-ordföranden återupprepade liknande formuleringar som när förhandlingarna nyligen kraschade första gången.

– Totalt sett fick vi inte ihop hela paketet, sade hon.

– Vi lyckades bra i vissa delar, men sämre i de frågor som var huvudanledningen till att vi ville förhandla, fortsatte LO:s ordförande.

LO:s motiv för att begära förhandling var att få bort allmänna visstidsanställningar och så kallad hyvling, och att reglera inhyrning av personal hårdare. Här innehöll slutbudet från arbetsgivarna bara halvmesyrer, enligt LO.

LO:s representantskap bestämde i somras att LO inte ska medverka till förändringar i lagens regler om vad som är saklig grund för uppsägning.

När Svenskt Näringsliv och PTK diskuterat sådana förändringar har LO ändå suttit med vid bordet.

-– Ändringar i ”saklig grund” har funnits med i förhandlingarna hela vägen. Också i det slutliga förslaget till uppgörelse fanns sådana inslag. Det har förstås försvårat för oss, berättade Torbjörn Johansson.

LO och LO-förbunden kommer nu att göra sitt bästa för att hindra att den statliga utredning om arbetsrätten som lades fram i våras omsätts i lagändringar.

– Inga utredningar genomförs rakt av. Nu får vi se vilken kritik remissvaren på utredningen kommer med, sade LO:s ordförande, som påminde om att LO, TCO och Saco enhälligt förkastar utredningens förslag.

Susanna Gideonsson ingår i Socialdemokraternas verkställande utskott. På frågan hur hon kommer att använda den positionen för att motverka att en socialdemokratisk minister lägger fram en proposition med utredningens förslag svarar hon:

– Var LO står vet partiet. Jag vet inte om fortsatt tjat är det som får bäst effekt. Jag har inte makten att styra Socialdemokraterna ensam, partiet lyder inte alltid LO.

På frågan om dörren nu är helt stängd för ytterligare förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv i las-frågan svarade hon att dörren aldrig är helt stängd, men pekade samtidigt på den avtalsrörelse som nu tar vid.

– Många av frågorna i las-förhandlingarna kommer att flyttas över till avtalsrörelsen nu.

LO har varit splittrat i sin syn på förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och PTK.

– Det är självklart inte bra när vi är oense. Men jag tror att det som har hänt har givit oss ökad förståelse för våra medlemmars olika villkor. Vi är mer samlade efter dagens möte i LO-styrelsen än vi var innan, säger Susanna Gideonsson.

På fredagkvällen skriver statsminister Stefan Löfven (S) i ett sms till Arbetet: ”Jag har stor respekt för de olika ställningstaganden som meddelats i dag från arbetsmarknadens parter.”

Stefan Löfven skriver också att han håller fast vid sin tidigare ståndpunkt: ”Regeringens utgångspunkt är att en förändring av anställningsskydd och omställning måste upprätthålla en grundläggande balans mellan parterna samt ha stöd från alla delar av arbetsmarknaden.”

Han tillägger: ”Regeringen har nu tagit del av parternas besked och kommer nu att analysera läget.”

På Twitter skriver Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt: 

”Vi beklagar att parterna inte har kunnat komma överens i las-förhandlingen. Huvudansvaret för detta ligger hos regeringen som ställde sig på arbetsgivarnas sida med hot om lagstiftning.”

Han skriver att partiets hållning om misstroende ligger fast. ”Vi kommer inte att tolerera att Löfven sitter kvar som statsminister om regeringen går vidare med att göra las-utredningens förslag till lag.”

Organisationen Företagarna anser att det nu är tid att göra verklighet av de förslag som den statliga utredaren Gudmund Toijer lagt fram parallellt med parternas förhandlingar:

”Las-utredningen innehåller förslag för en modern och fungerande arbetsmarknad och bidrar till att sänka företagens kostnader att anställa. Parterna har inte lyckats. Dags för politiken”, skriver Företagarna på Twitter.

Handels ordförande Linda Palmetzhofer skriver på samma forum: ”Det är en stor förlust för våra medlemmar att arbetsgivarna inte kunde gå oss till mötes. Nu får arbetsgivarna istället förbereda sig på mycket tuffa förhandlingar i avtalsrörelsen. Vi kommer inte att ge oss förrän våra medlemmar får ökad trygghet på arbetsmarknaden.”

LO-förbundet GS ordförande Per-Olof Sjöö kommenterar också i sociala medier: ”LO har nu sagt nej till budet i förhandlingarna om trygghet och omställning av det enkla skälet att vi vill stärka tryggheten för våra medlemmar. Den fighten är inte över.”

Fajten om las

PTK och Svenskt Näringsliv: ”Nu får vi smälta det här”

Arbetsrätt