Ute på ett mörkt Östermalmstorg i Stockholm presenterade PTK och Svenskt Näringsliv under fredagskvällen sin syn på att las-förhandlingarna misslyckats. Ungefär en timme hade då gått sedan LO på en presskonferens meddelat att organisationens styrelse enhälligt sagt nej till det las-förslag som låg på bordet i de återupptagna förhandlingarna. Både PTK och Svenskt Näringsliv valde, tvärtemot LO, att säga ja till förslaget.

– Vi tycker att vi har kommit en lång bit på väg och efter att ha vägt fördelar mot nackdelar har vi kommit fram till att fördelarna väger över, sade PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt. 

Frågan som dök upp bland journalister på plats var om det ens går att säga att förhandlingarna har strandat – de två är ju överens? Kan PTK och Svenskt Näringsliv enas om ett eget avtal? Enligt Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, återstod flera steg i processen även om samtliga parter hade kommit överens. Däribland att begära politiska förändringar av regeringen.

– Nu får vi smälta det här så får vi fundera på hur vi ska gå vidare, sade Mattias Dahl.

– Ja, i formell mening kan man det, kommenterade PTK:s Martin Wästfelt möjligheten för de två parterna att ingå avtal.

– Vi företräder en miljon tjänstemän. 

Svenskt Näringslivs Mattias Dahl ville inte instämma i LO:s beskrivning, att politikernas hot om att förverkliga Toijer-utredningens förslag om inte parterna enas har legat som en blöt filt över samtalen. Han menar i stället att parterna varit fria att förhandla.

– Det är beklagligt att LO tackar nej. Bara för att de tackar nej försvinner inte problemen på arbetsmarknaden, sade Mattias Dahl.