I tisdags sa LO:s representantskap nej till det huvudavtal som LO, PTK och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram.

– Därmed är LO:s förhandlingar avslutade. Men problemen är inte lösta, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Och medan en del LO-förbund försöker driva kraven på tryggare anställningar i sina avtalsförhandlingar är den vägen inte framkomlig för IF Metall, förklarar Veli-Pekka Säikkälä.

– Allmän visstidanställning har vi redan reglerat bort i våra kollektivavtal. Hyvling och ofrivillig deltid är inte heller något bekymmer för våra medlemmar.

Den stora frågan för IF Metall är i stället kompetensutveckling och hjälp att ställa om för dem som måste hitta ett nytt jobb.

– Industrins anställda tävlar varje dag med tillverkare i andra länder. De måste ständigt bli bättre på att göra sina produkter, annars slås de ut, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Huvudavtalet ger stora möjligheter till kompetensutveckling, bland annat möjligheten att studera med 80 procent av lönen.

– En sådan lösning kan vi aldrig få i förbundsvisa avtal med våra motparter. Det krävs att staten är med och finansierar, säger IF Metalls avtalssekreterare.

Huvudavtalet ger alltså en möjlighet till generöst studiestöd och stöd vid omställning som ett enskild fackförbund aldrig kan uppnå på egen hand. ”Vi kan inte strejka oss till miljardbelopp från skattebetalarna”, förtydligar Veli-Pekka Säikkälä.

Mot den här bakgrunden ser IF Metall större fördelar än andra LO-förbund i det föreslagna huvudavtalet – och färre nackdelar.

– Då får vi välja. Antingen blir vi ett offer för omständigheterna, och låter PTK snacka om sådant som berör oss. Eller också tar vi tag i frågan och skaffar oss inflytande, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Enligt IF Metalls avtalssekreterare diskuterar förbundet nu, ”internt och med olika aktörer”, hur man ska ta vara på huvudavtalet.

– Vi har talat med vår förbundsstyrelse och med våra förhandlingsdelegationer under veckan.

– Exakt hur vi ska göra är inte klart. Det är inte bara att ansluta sig till huvudavtalet. Men på något sätt måste vi lösa frågorna.

Huvudavtalet förutsätter inte uttryckligen att både LO och PTK skriver under det för att det ska gälla. PTK och Svenskt Näringsliv vill att politikerna ska stifta lagar utifrån huvudavtalet, trots att LO inte har skrivit under det.

Enligt huvudavtalet får varje fackförbund sedan anta avtalet som kollektivavtal mellan sig och sina motparter (och då gäller det även om inte alla förbund skulle anta det).

Veli-Pekka Säikkälä anser ändå att det är oklart om IF Metall skulle kunna anta huvudavtalet på egen hand.

– Det kan man inte veta. Det krävs nog en ny förhandling med åtminstone Svenskt Näringsliv och eventuellt med PTK, och med våra motparter.

– Men det är en lång resa kvar innan det blir aktuellt för förbunden att anta huvudavtalet. Först ska politikerna ta ställning, inte bara regeringen utan flera andra partier. Sedan tar lagstiftningsarbetet tid.

Tror du att andra LO-förbund reagerar negativt på att IF Metall vill ansluta sig till huvudavtalet när LO enhälligt har avvisat det?
– Nej, det tror jag inte, svarar Veli-Pekka Säikkälä. Flera andra förbund har sagt att de ska driva trygghetsfrågorna själva. Varför skulle inte vi kunna göra det?

LO-ordföranden Susanna Gideonsson säger till Dagens Nyheter om arbetsrätten att ”i nuläget är det de enskilda förbunden som har frågan”, och att ”det kan finnas fler förbund som är beredda att gå med” (det vill säga anta huvudavtalet).

Såvitt Arbetet har kunnat utröna är det för närvarande dock bara IF Metall som vill ta del av huvudavtalet.

GS-facket har över huvud taget inte diskuterat möjligheten att gå vidare med huvudavtalet på egen hand, enligt ordföranden Per-Olof Sjöö.

– Vi har inga planer på något sådant initiativ.

Hur ser du på möjligheten att politikerna ändrar lagstiftningen utifrån huvudavtalet, trots att bara PTK och Svenskt Näringsliv står bakom det?
– Jag hoppas att avtalet inte blir lag. Det innebär stora försämringar för medlemmarna, och för lite förbättringar. Balansen är dålig.

Veli-Pekka Säikkälä ser däremot gärna att huvudavtalet omsätts i lagstiftning.

– Ja, om jag ska välja mellan huvudavtalet och Toijers utredning, så väljer jag huvudavtalet alla dagar i veckan.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson stod bakom LO:s beslut att avvisa huvudavtalet. När Arbetet frågar hur IF Metall nu kan vilja ansluta sig till avtalet svarar hon:

– För det första har vi inte beslutat att ansluta oss till huvudavtalet, vi överväger att göra det.

– I LO:s styrelse verkar jag inte som representant för IF Metall, utan utifrån hela LO:s bästa. LO:s avtalsråd rekommenderade styrelsen att avvisa avtalet. Då var det det bästa beslutet. Sedan är varje förbund fritt att arbeta för sina medlemmar som de vill.