Senast onsdag ska fack och arbetsgivare ha kommit överens om att förändra arbetsrätten. Annars kommer troligen förslagen från regeringens lasutredning genomföras, vilket både fack och arbetsgivare vill undvika. 

Turordningsreglerna brukar vara i fokus när las diskuteras, men vet du vad de egentligen innebär? Gör testet som visar om du har koll på det viktigaste.  

Sant eller falskt?

1. För att säga upp någon krävs det alltid en saklig grund för uppsägning

Sant. Endast uppsägningar på grund av arbetsbrist eller personliga skäl är tillåtna. 

2. ”Sist in först ut” gäller alltid vid uppsägningar  

Falskt. Turordningsreglerna gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist om fack och arbetsgivare inte kommer överens om något annat. Företag med upp till tio anställda får också göra två undantag från turordningsreglerna.

3. Lagen går bara på anställningstid och struntar i kompetens vid uppsägningar

Falskt. Visserligen utgår turordningsreglerna från anställningstid, men bara under förutsättning att den som blir kvar har tillräckliga kvalifikationer för jobbet. 

4. Turordningsreglerna gör att arbetsgivare får svårare att behålla unga, duktiga anställda

Sant. I vissa fall. På företag med fler än tio anställda där arbetsgivaren inte kan enas med facket om en avtalsturlista, kan en nyanställd få sluta även om arbetsgivaren tycker att den är bäst lämpad för jobbet. 

5. Arbetsgivare kan tvingas utbilda den som blir kvar, i stället för att behålla en nyanställd som klarar jobbet direkt

Sant. Om den som har längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer ska den få behålla jobbet även om den behöver viss upplärning för att klara nya arbetsuppgifter.

6. Turordningsreglerna gör att man inte kan säga upp folk som missköter sig på jobbet

Falskt. Turordningsreglerna gäller bara vid arbetsbrist, inte vid uppsägningar av personliga skäl. 

7. Det är dyrt att säga upp någon av personliga skäl 

Falskt och sant. Själva uppsägningen kostar ingenting. Men om det blir en rättstvist om uppsägningen är arbetsgivaren skyldig att betala lön tills domstol avgjort frågan. Det kan ta tid och därmed bli kostsamt för företaget.