Arbetsgivaren måste ha en sakligt grund för att säga upp.

Sant. Endast uppsägningar på grund av arbetsbrist eller personliga skäl är tillåtna. 

”Sist in först ut” gäller alltid vid uppsägningar.

Falskt. Turordningsreglerna gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist om fack och arbetsgivare inte kommer överens om något annat. Företag med upp till tio anställda får också göra två undantag från turordningsreglerna.

Bara anställningstid inte kompetens räknas vid uppsägningar enligt lagen.

Falskt. Visserligen utgår turordningsreglerna från anställningstid, men bara under förutsättning att den som blir kvar har tillräckliga kvalifikationer för jobbet. 

Turordningsreglerna gör det svårare för arbetsgivare att behålla unga, duktiga anställda.

Sant. I vissa fall. På företag med fler än tio anställda där arbetsgivaren inte kan enas med facket om en avtalsturlista, kan en nyanställd få sluta även om arbetsgivaren tycker att den är bäst lämpad för jobbet. 

Arbetsgivare kan tvingas utbilda den som blir kvar, i stället för att behålla en nyanställd som klarar jobbet direkt.

Sant. Om den som har längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer ska den få behålla jobbet även om den behöver viss upplärning för att klara nya arbetsuppgifter.

Turordningsreglerna gör det svårt att säga upp folk som missköter sig.

Falskt. Turordningsreglerna gäller bara vid arbetsbrist, inte vid uppsägningar av personliga skäl.

Det är dyrt att säga upp någon av personliga skäl.

Falskt och sant. Själva uppsägningen kostar ingenting. Men om det blir en rättstvist om uppsägningen är arbetsgivaren skyldig att betala lön tills domstol avgjort frågan. Det kan ta tid och därmed bli kostsamt för företaget.