Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

Du behöver inte göra det direkt när du varslas om uppsägning, men samma dag som du blir arbetslös ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen (Af). Det gör du lättast på myndighetens webbplats med e-legitimation. Om du varit inskriven tidigare kan du tillfälligt även anmäla dig per telefon. Är det första gången måste du åka till ett Af-kontor om du saknar e-legitimation.  

Kontakta a-kassan

Anmäl arbetslösheten till din a-kassa och sök ersättning. Även det går lättast på webben. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du ändå ha rätt till grundersättning. Den betalas alltid ut av Alfakassan om du inte är, eller blir, medlem i någon a-kassa. 

Sök jobb

Leta jobb i Platsbanken och lägg upp din profil på Arbetsförmedlingen så att arbetsgivare kan hitta dig. Kolla i bekantskapskretsen efter tips och hör med lokala företag eller kommunen.

På Arbetsförmedlingens hemsida finns tips på hur du skriver cv och ansökningar. Anmäl också till din tidigare arbetsgivare att du vill ha företräde till återanställning om jobb blir lediga. Det gäller dig som har jobbat minst tolv månader hos arbetsgivaren de senaste tre åren.

Håll koll på rapporterna

I vanliga fall ska du lämna aktivitetsrapport om ditt jobbsökeri var 14:e dag till Arbetsförmedlingen. Det kravet har slopats tillfälligt. I början av juli ska du dock redovisa jobbsökandet från juni igen, om inte fristen förlängs. Kolla med Af vad som gäller. Du måste fortfarande lämna tidrapporter till a-kassan för att få ersättning.

Kolla upp inkomstförsäkringen

Om du har inkomstförsäkring via ditt fack, ska du också kolla med facket eller försäkringsbolaget om du kan få ersättning därifrån. 

Se över ekonomin

Att vara arbetslös är tufft ekonomiskt. Ansök hos banken om att slippa amortera  eventuella lån. Kolla med Försäkringskassan om du har rätt till bostadsbidrag.

Om du inte kan betala räkningar bör du försöka lösa det genom att kontakta dem som skickat fakturorna. Kommunens budget- och skuldrådgivning kan hjälpa dig.

Så funkar de tillfälliga a-kassereglerna

Det tillfälliga villkoren för a-kasseersättning gäller till 2022.

För att få ersättning ska du:

  1. Ha jobbat minst 60 timmar i månaden under sex av de senaste tolv månaderna, alternativt 40 timmar per månad och 420 timmar totalt under sex månader i sträck. I vanliga fall krävs ungefär halvtid i ett halvår för att uppfylla arbetsvillkoret. 
  2. Ha varit medlem i a-kassan minst tre månader från mars i år. I vanliga fall krävs 12 månader för att uppfylla medlemsvillkoret, men från mars räknas varje månad som fyra. OBS! Gäller inte för 2021 och 2022.

Mer pengar

  • Taket har höjts till 26 400 kronor under de första 100 dagarna i stället för 20 020 kronor. Grundersättningen, för dem som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret, har höjts till 11 220 kronor om du jobbar heltid, att jämföra med 8030 kronor tidigare.
  • Du får också ersättning från första dagen. Den vanliga karenstiden på sex dagar har slopats.