Vad är ett varsel?

En förvarning om att något kan hända, som till exempel uppsägningar. Men ett varsel kan blåsas av. Så det är inte samma sak som att du blir uppsagd. Även vid permitteringar (när du behåller anställningen, men arbetsuppgifterna minskas eller försvinner helt under en tid) ska arbetsgivaren varsla. Rent konkret ska varslet vara ett skriftligt dokument som skickas till Arbetsförmedlingen och en kopia till fackförbund.

När blir jag uppsagd?

Går det vidare till att arbetsgivaren också säger upp dig, ska du få en skriftlig uppsägning. Det ska också ske förhandlingar med facket före uppsägningen.

När ska arbetsgivaren varsla?

En arbetsgivare med 5 till 25 varslade inom samma län ska skicka in varslet senast två månader före uppsägningarna. Vid 26-100 varslade ska det ske fyra månader före. Och vid 100 eller fler är det senast ett halvår före. Om det är färre än fem varslade behöver arbetsgivaren inte skicka in det till Arbetsförmedlingen. Allra senast en månad innan nedskärningen faktiskt sker ska arbetsgivaren komplettera med vilka arbetstagare som får gå. Då ska också förhandlingarna med facket vara klara.

Handlar det om ett varsel för permittering, ska Arbetsförmedlingen få in varslet minst en månad innan den börjar. Och arbetsgivaren ska då ”så snart som möjligt” komplettera varslet med vilka som berörs.

Vad ska ett varsel innehålla?

Varslet ska bland annat innehålla orsaken till uppsägningarna, hur många som omfattas och vilket datum den första uppsägningen är tänkt att ske. Det ska sedan fyllas på med vilka som omfattas.

Vad kan hända om en arbetsgivare inte varslar?

Själva uppsägningarna är fortfarande giltiga. Däremot kan Arbetsförmedlingen stämma arbetsgivaren, som då får betala en varselavgift till staten.

Får jag lön som varslad?

Ja, anställningen fortsätter tills du blir uppsagd. Och då kan du ha uppsägningstid med rätt till lön, oavsett om det finns arbetsuppgifter att utföra. Hur lång den tiden är beror på anställningsavtal eller kollektivavtal.

Vad gäller för visstidsanställda?

Har du ett avtal som gäller en dag behöver arbetsgivaren inte varsla. Då är det kontraktet som gäller. Finns inget mer arbete efter är det så. Det gäller även om avtalet är längre. Däremot kan ett anställningsavtal, eller ett kollektivavtal, reglera uppsägningar för visstidsanställda. Så det är viktigt att kolla det. Är anställningen uppsägningsbar ska även visstidsanställda varslas. För dem ska varslet ske minst sex veckor innan den som först berörs av varslet slutar sin anställning.

Vilken roll ska facket ha?

Förändringar i verksamheten ska förhandlas med facket före beslut. Det gäller även vid varsel om uppsägningar. Och det gäller även om det saknas kollektivavtal, men finns medlemmar på arbetsplatsen. Är ingen av arbetstagarna med i ett fackförbund, och det saknas kollektivavtal kan arbetsgivare genomföra förändringar utan att förhandla.

Fakta: Så gör du som blivit varslad

Skapa en profil på arbetsförmedlingen, men det är först när du blivit arbetslös som du måste skriva in dig.

Kolla upp vad som gäller just dig när det kommer till sådant som uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller först från dagen du väl blir uppsagd. Inte från dagen för varslet. Är du med i ett fackförbund, kontakta någon facklig för hjälp.

Blir du uppsagd kan du ha rätt att bli återanställd inom viss tid, om det finns jobb. Du ska då ha varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren, och klara de kvalifikationer tjänsten kräver. Vill du använda den här företrädesrätten, måste du anmäla det till din arbetsgivare. Den gäller i nio månader från och den dag din uppsägningstid tog slut.