Alla arbetsplatser måste ha skyddsombud

FALSKT. Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med minst fem arbetstagare, och på mindre arbetsplatser om arbetsmiljön är riskfylld.

Arbetsmiljöverket måste godkänna skyddsombud

FALSKT. Det är bara fack och arbetstagare som utser skyddsombud. 

Skyddsombud måste vara med i facket

FALSKT. Skyddsombud utses i första hand av lokal facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det saknas fack utser arbetstagarna skyddsombud ändå.

Skyddsombud har rätt att stoppa farligt arbete

SANT. Men bara om det föreligger omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.

Skyddsombud ansvarar för att arbetsmiljön är säker

FALSKT. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet ska samverka med arbetsgivaren och bevaka att hen tar sitt ansvar.

Skyddsombud har rätt att utföra sitt uppdrag på betald arbetstid

SANT. Skyddsombudet har rätt att ta den arbetstid uppdraget kräver.

Regionala skyddsombud (RSO) får agera som skyddsombud på alla arbetsplatser i sina regioner

FALSKT. RSO får bara verka på arbetsplatser där deras fack har medlemmar. RSO får inte heller gå in på arbetsplatser som har bildat skyddskommitté.

Även andra än skyddsombud kan anmäla bristande arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket

SANT. Alla arbetstagare kan göra en anmälan till myndigheten. Arbetsmiljöverket avslöjar inte vem som gjort en sådan anmälan. Även den som inte är anställd kan tipsa om dålig arbetsmiljö på en arbetsplats och kan då välja att vara anonym om den vill. 

Skyddsombud har rätt att få utbildning

SANT. Lagen säger att det är ett delat ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare att skyddsombudet får den utbildning som behövs.

Skyddsombud kan straffa den som inte följer säkerhetsreglerna

FALSKT. Skyddsombudet kan påtala att du inte gör som du borde och berätta det för arbetsgivaren, men inte själv utdela någon form av bestraffningar.