Orden ovan kommer i tur och ordning från LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, Kommunals ordförande Tobias Baudin och HRF:s ordförande Malin Ackholt. De talar om de förslag om ändrat anställningsskydd som regeringens utredare Gudmund Toijer presenterat på måndagen.

Hans utredning bär namnet ”En moderniserad arbetsrätt”. 

– Vad är då en moderniserad arbetsrätt, eller snarare ett moderniserat anställningsskydd? frågade han sig på sin pressträff tidigare på eftermiddagen.

Han svarar själv att det är ett skydd där anställningstiden tonas ner något och kompetensens betydelse uppgraderas.

Men LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ställer inte upp på utredningens förslag är en modernisering.

– Det är fantastiskt vad man kan göra med mördande reklam, säger han om den bilden.

På LO:s pressträff en timme senare målar han i stället upp en bild av att anställda i mindre företag skulle bli rättslösa och utan anställningsskydd om förslagen blev verklighet. Dels i och med fler undantag från att den som varit anställd längst har mest rätt att ha kvar jobbet vid nedskärningar. Dels för att det inte skulle vara möjligt att ogiltigförklara uppsägningar i företag med max femton anställda.

Fajten om las

Minister underkänner las-utredning

Arbetsrätt

Gudmund Toijer menar att andra förslag balanserar upp till arbetstagarnas fördel. Den som är anställd på allmän visstid föreslås få förtur till fast anställning efter nio månader, något som i dag sker först efter ett år. Men framför allt pekar han på en ny skyldighet för arbetsgivarna att erbjuda kompetensutveckling.

– Det här är något i allt väsentligt nytt i svensk lagstiftning men som jag menar är ett nödvändigt och logiskt inslag i ett modernt anställningsskydd, säger Gudmund Toijer.

Han tror att det bland annat skulle skapa incitament för att tillsvidareanställa tillfälligt anställda, då arbetsgivare investerat i deras kompetens.

– I allt väsentligt tycker jag det, svarar han på frågan om balansen mellan arbetsmarknadens parter bibehålls med förslagen.

Torbjörn Johansson liknar i stället utredningen vid ett gungbräde där man ställt Dumbo på ena sidan, så att balansen helt satts ut spel.

Han och de övriga fackliga företrädarna på pressträffen är kritiska till hur kravet på kompetensutveckling är utformat, bland annat för att skadestånd på två till tre månadslöner för utebliven kompetensutveckling föreslås kunna krävas först efter att en anställning upphört.

Gudmund Toijer menar att detta gör att även tillfälligt anställda kan våga kräva sin rätt, medan facket menar att det blir tandlöst.

Tobias Baudin uttrycker också en farhåga för att utökad förtur för personer med allmän visstid kan slå fel, att tillfälliga anställningar blir kortare än tidigare när arbetsgivare vill undvika förtursreglerna.

Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) är missnöjd med utredningen och har sagt att den inte kommer bli verklighet i sin nuvarande form, just för att balansen mellan arbetsmarknadens parter inte bibehålls. Från regeringens samarbetspartier C och L är tonen dock mer positiv. 

Men ambitionen är ändå i första hand att förslagen inte ska bli verklighet, utan att parterna ska komma överens om en egen lösning. I så fall kommer utredningens förslag inte längre vara aktuella. 

Men parternas förhandlingar, som ska fortsätta i höst, har  varit kantade av konflikter och flera LO-förbund har lämnat dem för närvarande. Nu liknar Torbjörn Johansson utgångsläget inför de fortsatta förhandlingarna vid att man spikat igen det ena målet på planen, i och med att arbetsgivarna förhandlar med Gudmund Toijers förslag i ryggen. 

– Hur ska vi kunna förhandla som jämbördiga parter? Så här stärker man inte den svenska modellen, säger han.

Från arbetsgivarhåll tonas bilden av hur dramatiska förslagen är ned.

– Det känns rätt överdrivet, säger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen till Dagens Nyheter om Eva Nordmarks reaktion.

Han säger att det står i direktiven att tydliga undantag från turordningsreglerna ska föreslås och han menar att det inte är några stora förändringar som läggs fram i utredningen.

Utredningens förslag i korthet

  • Fem personer ska kunna undantas från turordningsreglerna på alla företag. I dag kan två personer undantas, men bara på företag med max tio anställda.
  • Det ska inte gå att ogiltigförklara uppsägningar på företag med femton eller färre anställda.
  • En ny regel skärper arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling.
  • Personer med allmänna visstidsanställningar ska få förtur till tillsvidareanställningar efter nio månader, vilket är kortare tid än i dag.