Fem personer ska kunna undantas från turordningsreglerna när det avgörs vem som mister jobbet vid arbetsbrist, alltså när det inte längre finns jobb för alla anställda.

Med andra ord minskar betydelsen av hur länge var och en varit anställd medan arbetsgivarens inflytande ökar.

Grundregeln är att den med längst anställningstid sitter säkrast. I dag får två personer undantas från detta, men bara i företag med max tio anställda. Den nya regeln är tänkt att gälla även större företag.

Detta är ett av förslagen som utredaren Gudmund Toijer i dag, måndag, lämnar till regeringen.

Utredningen är i sin helhet ännu inte presenterad, men enligt ett pressmeddelande är förslagen om anställningsskyddet i linje med vad Arbetet tidigare rapporterat, utöver att fler undantag ska kunna göras från turordningen föreslås:

  • Det ska inte gå att ogiltigförklara uppsägningar i företag med femton eller färre anställda. I dag kan företag få höga kostnader då uppsägningar av personliga skäl löper vidare i väntan på att tvisterna avgörs, oavsett vem som vinner tvisten. Däremot ska den som visar sig ha blivit uppsagd utan saklig grund ha rätt till skadestånd enligt förslaget.
  • En ny paragraf skärper företagens ansvar för kompetensutveckling, både för tillsvidareanställda och personer med tidsbegränsade anställningar.
  • Personer med allmänna visstidsanställningar ska få förtur till tillsvidareanställningar efter nio månader, vilket är kortare tid än i dag.
  • Den som har längre anställningstid kan idag hävda rätten att jobba kvar även om de egna uppgifterna försvinner, företaget har då viss skyldighet att skola om personen. Nu föreslås att man i sådana fall ska ha kvalifikationer för det arbete någon annan utfört utan att behöva upplärning eller utbildning.

Utredningens förslag är tänkta att bli verklighet via lagstiftning 2022 om inte parterna, fack och arbetsgivare, själva enas om ändrade regler innan dess. Förhandlingar om detta är inledda och ska fortsätta efter sommaren.

I en intervju med DN säger dock arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att utredningens förslag inte kommer att bli verklighet i sin nuvarande form.

Hon menar att balansen mellan arbetsmarknadens parter inte bibehållits med utredarens förslag, något som stod inskrivet i januariavtalet.

– Med tanke på de krav vi har på att balansen ska upprätthållas så kommer det inte att vara det här förslaget. Vi kommer att behöva justera det och ta in synpunkter från olika remissinstanser, säger hon till DN.

Liberalerna är ”i huvudsak” nöjda med förslagen som las-utredningen presenterade under måndagen. Det meddelade partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Gulan Avci på en presskonferens. Hon var tydlig med att hennes parti väntar sig att de här förslagen genomförs om inte fack och arbetsgivare hittar en egen lösning. 

– I januariavtalet står det uttryckligen att balans (mellan parterna, reds anm.) ska upprätthållas och vi utgår från att de tunga experterna i utredningen har utgått från det och utifrån det vi sett tycker vi också det, säger Gulan Avci. 

L-ledaren Nyamko Sabuni, som också deltog på presskonferensen, sade att hon är öppen för smärre justeringar i förslagen om till exempel Arbetsdomstolen kommer med lagtekniska synpunkter. 

Men hon betonade samtidigt att hon räknar med att regeringen hedrar januariavtalet och genomför förändringar av arbetsrätten. 

– Mitt tips till Eva Nordmark och regeringen: se till att LO kommer överens med sin partner på arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv. 

Även Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl är nöjd med förslagen från utredningen. Samtidigt säger han till Expressen att han hoppas att parterna når en lösning och vill inte spekulera i vad som händer om regeringen inte vill göra de förändringar som hans parti vill.

– Jag vet att vissa andra, bland andra Jonas Sjöstedt, gillar att prata om regeringskris mitt under coronakrisen. Det är helt fel tillfälle. Nu gäller det att fokusera på att genomföra de här förslagen, inte på spekulationer om regeringskris, säger Martin Ådahl till Expressen.

I pressmeddelandet från utredningen sägs att förslagen ska göra det lättare för arbetsgivare att anpassa verksamheter efter förändringar i omvärlden samtidigt som kompetensutveckling inom anställningen och möjligheterna till en fast förankring på arbetsmarknaden blir viktigare för anställningstryggheten.

Innehållet i utredningen har skapat upprörda reaktioner från fackligt håll då det läckt under våren.

TCO reagerar starkt på utredningen.

– Utredningens förslag skulle kraftigt snedvrida balansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel. Anställningsskyddet för den enskilde skulle försvagas och godtyckliga uppsägningar skulle bli vardag. Det ger varken fler eller bättre jobb, utan bara en ökad otrygghet för alla arbetstagare i Sverige. För mig är det helt otänkbart att regeringen skulle kunna gå vidare med utredningens förslag, säger Therese Svanström, ordförande i TCO, i ett pressmeddelande. 

IF Metalls ordförande Marie Nilsson skriver på Twitter:

”LAS-utredningens förslag försämrar kraftigt tryggheten för IF Metalls medlemmar. Utredningen hör hemma i arkivet där den kan få samla damm. Det är parterna som ska göra upp om arbetsrätten”.