På måndag lämnar regeringens utredare Gudmund Toijer sina förslag om förändringar i lagen om anställningsskydd, las.

Som Arbetet har avslöjat innebär de bland annat att alla företag oavsett storlek ska få undanta fem personer från turordningen när de säger upp på grund av arbetsbrist.

Vid uppsägningar av personliga skäl, alltså när en anställd ska ha misskött sig, ska möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen tas bort i företag med färre än 15 anställda.

LO, Kommunal, Handels med flera har beskrivit utredarens förslag som en katastrof, och uppmanat regeringen att slänga dem i papperskorgen.

Det kan regeringen dessutom göra utan politiska risker, tror LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Fram till nästa val kan Centerpartiet nöja sig med en mindre förändring som minskar småföretagens problem med utdragna uppsägningstvister, säger han till TV4.

Men trots att utredningens förslag innebär tydliga lättnader för arbetsgivarna vill Svenskt Näringsliv förhandla och komma överens med LO och PTK, klargör organisationens vice vd Mattias Dahl.

– Man måste göra ett vägval, ett vägval som vi har gjort för länge sedan och sedan hållit fast vid: Är du för eller mot den svenska modellen? På riktigt, inte bara när den svenska modellen ska lovsjungas på scenen?

– Är du för, så går du inte till riksdagen eller EU och begär politiska förändringar. Vi tar inte kortsiktiga vinster som politiken skulle kunna ge oss. För oss är det per definition bättre med en bred uppgörelse med LO och PTK.

Mattias Dahl påminner om att parterna från respektive håll har drivit krav på förändringar i las mycket länge. För LO har det handlat om visstidsanställningarna.

– Men om vi parter misslyckas varenda gång, årtionde efter årtionde, är det rimligt att politikerna till slut säger: Okej, vi måste uppdatera regelverken. Och nu är signalen otroligt tydlig: Politikerna börjar tröttna.

Mattias Dahl beskriver tiden från Saltsjöbadsavtalet 1938 fram till 1970-talet som en ”glansperiod” för den svenska modellen.

– När politiker på båda sidor om blockgränsen började reglera arbetsmarknaden genom lagstiftning minskades parternas utrymme kraftigt. Nu har vi en möjlighet att ta tillbaka det. Låt oss ta den.

En förhandlingslösning kommer att stärka den svenska partsmodellen, men har också fördelen att den kan bli mycket bredare än de förslag utredningen lägger fram, säger Mattias Dahl, som hoppas på ”stora förändringar på arbetsmarknaden, till gagn för både de anställda och företagen”.

I augusti ska LO:s representantskap diskutera läget i förhandlingarna om trygghet och omställning. Mattias Dahl vill inte lägga några synpunkter på LO:s interna process.

Däremot har han svårt att förstå hur fem LO-förbund kunde ”hoppa av” förhandlingarna i vintras.

Dels därför att förhandlingarna, som han ser det, inte ens hade börjat, dels därför att det formellt var LO – inte LO-förbunden – som satt vid förhandlingsbordet.

Står Svenskt Näringslivs medlemmar bakom fortsatta förhandlingar med LO och PTK, trots att de kan få fördelar av politikerna?
– Vi har 100 procents backning och stöd för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden för företag och anställda, svarar Mattias Dahl.

Planen för de fortsatta förhandlingarna med LO och PTK ligger fast, säger Svenskt Näringslivs vice vd. Detta trots coronakrisen, och att det är ”nästan omöjligt att förhandla viktiga frågor utan att ses ansikte mot ansikte”.

Tre arbetsgrupper med representanter för parterna och utomstående experter har arbetat under våren för att ta fram underlag för förhandlarna.

– Först i nästa vecka får vi, LO och PTK ta del av vad de har kommit fram till. Det ska bli superspännande. Det enda vi vet är att de har jobbat jättehårt, säger Mattias Dahl.

Enligt planen ska förhandlingarna återupptas i augusti och avslutas i slutet av september. De frågor som ligger på bordet är så väl genomlysta att den korta tiden bör räcka, enligt Mattias Dahl.

– Allt kokar ner till en fråga: Vill vi?