Debatten uteblev helt på LO:s digitala representantskap under tisdagskvällen där formellt beslut skulle tas om organisationens inställning till de redan avslutade las-förhandlingarna.

Beslutet blev det väntade. Ett enhälligt nej till förslaget, enligt LO-styrelsens rekommendation från i fredags då förhandlingarna avslutades.

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, beskrev avtalsförslaget och jämförde det steg för steg med dagens regler samt den så kallade Toijerutredningen som regeringen har lovat samarbetspartierna att genomföra om parterna inte kommer överens.

– Toijer är i de flesta delar det absolut sämsta alternativet, var Torbjörn Johanssons slutsats som trots det yrkade avslag till avtalsförslaget.

Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson uttalade sig om förhandlingarna i en uppmaning till politikerna att inte genomföra utredningens förslag.

– Helheten uppfyller inte de krav vi har om bättre villkor till LO-förbundens medlemmar. En viktig orsak är också att vi tvingats förhandla under hot.

På representantskapet valdes också Handels nyvalda ordförande Linda Palmetzhofer formellt in i LO:s styrelse, som förutom organisationens ledning består av alla ordförande i de 14 medlemsförbunden.

Representantskapet

Representantskapet är mellan kongresserna LOs högsta beslutande organ och har två ordinarie sammanträden om året.

Representantskapet består, utöver LOs styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar.

Källa: LO