Ett extrainkallat möte med LO:s representantskap beslutade på torsdagskvällen att LO ska inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal.

– Vi fick en helt ny spelplan när regeringen valde att gå vidare med överenskommelsen mellan PTK och SN, som IF Metall och Kommunal senare anslöt sig till. Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal att få ett sämre stöd vid omställning från ett jobb till ett annat. Vi behöver därför förhandla fram trygga avtal för alla förbundens medlemmar, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

LO-styrelsen har nu fått i uppdrag att begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringarna, TSL och AGB.

Däremot är frågan om huruvida LO ska bli part i ett nytt huvudavtal är inte aktuell just nu.

”Det är mycket bra att vi nu beslutat att LO ska uppta förhandlingar med Svenskt Näringsliv, så att Handels medlemmars rätt till en god omställning säkerställs. Det finns mycket kvar att göra, men det vi påbörjat idag är ett viktigt steg på vägen.”, skriver Handels ordförande Linda Palmetzhofer på Twitter.

Vad är omställningsavtalet?

Det nuvarande omställningsavtalet slöts 2004 och säger i korthet att fast anställda arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist har rätt till hjälp. Hjälpen består dels av ekonomisk ersättning, dels stöd för att hitta nytt jobb, utbilda sig eller starta företag. Stödet förmedlas av TSL, en stiftelse som LO och Svenskt Näringsliv äger gemensamt. 

För att finansiera omställningsstödet betalar arbetsgivarna en årlig avgift på 0,3 procent av lönesumman. 

Varför måste avtalet förhandlas om?

I höstas ställde sig två LO-förbund, IF Metall och Kommunal, bakom las-uppgörelsen med Svenskt Näringsliv, som bland annat innehåller ett mer generöst stöd för dem som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Två LO-förbund ska alltså ha andra, bättre villkor än de som finns i det gamla omställningsavtalet. Det behöver hanteras. Och de ökade kostnaderna måste täckas. IF Metall och Kommunal kan inte förhandla själva med Svenskt Näringsliv om förändringar som gäller TSL, det måste LO göra.

Men LO har ytterligare ett problem att lösa. 

Las-uppgörelsen innebär inte bara utökat omställningsstöd för anställda vars fack står bakom uppgörelsen. Också anställda i företag som saknar kollektivavtal ska nu få omställningsstöd (det ska ske genom en ny, statlig omställningsorganisation). 

Det här stödet ska omfatta även visstidsanställda och sjuka. På så sätt blir det mer generöst än stödet i det nuvarande omställningsavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ju bara gäller fast anställda. 

LO vill absolut inte att anställda i företag som saknar kollektivavtal ska ha bättre villkor än anställda som omfattas av kollektivavtal. Det vore att göra narr av den svenska modellen.

Vad mer står på spel?

Formellt har LO:s representantskap alltså enbart givit LO mandat att förhandla om ett nytt omställningsavtal. 

Men när förhandlingarna är klara ska LO-förbunden ta ställning till resultatet. Då väcks också frågan om de ska ansluta sig till hela las-uppgörelsen, eller enbart till ett nytt omställningsavtal, bedömer flera av Arbetets källor. 

Kommer alla arbetare att få samma hjälp vid uppsägning?

Svenskt Näringsliv kommer knappast att ge tolv LO-förbund generösare omställningsstöd gratis, medan IF Metall, Kommunal och PTK måste ”betala” genom uppmjukat anställningsskydd. 

Ett alternativ är alltså att de LO-förbund som vill ha lika bra omställningsvillkor som IF Metall och Kommunal ansluter sig till las-uppgörelsen. 

Ett annat är att de betalar genom att avstå löneökningar i kommande avtalsrörelser. 

Ett tredje scenario är att arbetare kommer få olika bra stöd vid uppsägning  beroende på vilket fack de tillhör.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger till Kommunalarbetaren att det vore rimligt att medlemmar i LO-förbund som inte skrivit under las-överenskommelsen ”får rätt till samma omställningsstöd som staten ska erbjuda anställda i företag utan kollektivavtal”.