I december 2020 kom Svenskt Näringsliv överens med PTK och IF Metall och Kommunal om att förändra anställningsskyddet, samtidigt som de anställda ska få rätt till mer kompetensutveckling.

Men 12 av LO:s 14 medlemsförbund sa nej till uppgörelsen, vilket gör att olika grupper av arbetare kommer att ha olika villkor.

– Det är självklart inte bra för arbetsmarknaden att ha skilda regelverk, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

– För arbetsgivarna betyder det ökade kostnader och ökad administrativ börda.

Inom exempelvis motorbranschen kommer uppdelningen att skära genom enskilda företag, som tvingas tillämpa olika regler för sina anställda beroende på facklig tillhörighet.

– Vi har medlemsföretag som har IF Metall som motpart för sina bilmekaniker, Transport för däckverkstaden, och Målarna för lackeringen, säger Marcus Dahlsten.

– Det blir oerhört knivigt att hantera olika regelverk, till exempel vid uppsägningar och påföljande omställning. Verksamheten kommer att påverkas på ett väldigt negativt sätt. Det blir komplext för både arbetsgivare och arbetstagare.

Marcus Dahlsten har följt förändringen av arbetsrätten ända sedan förhandlingar inleddes inom industrin 2012-2013 (då han var biträdande förhandlingschef vid Teknikföretagen).

När uppgörelsen blev klar i december förra året tycktes den väl anpassad för just industrin, där stora företag kommer att få göra många undantag från turordningen, medan de anställda får chans att studera och anpassa sig till den snabba tekniska utvecklingen.

– Men teknikutvecklingen är oerhörd även i våra branscher, säger Marcus Dahlsten, som tar övergången från förbränningsmotorer till elmotorer som exempel.

Hela transportnäringen måste ställa om och bli mer hållbar klimatmässigt. Marcus Dahlsten tror att de ökade möjligheter till kompetensutveckling som följer med las-överenskommelsen kan underlätta det skiftet.

– Ja, de kommer att bli viktiga. Även om det handlar om en rättighet för individen att studera med ekonomisk ersättning får det betydelse för branschen i stort.

– Men det finns ett stort behov att anpassa yrkesutbildningarna till de krav verksamheterna ställer. Ta de utbildningar som tar sikte på elmotorer till exempel, de räcker inte till.

I många år har det rått brist på lastbilschaufförer och bilmekaniker, två av de viktigaste yrkesgrupperna i transportnäringen.

Alltför få unga har valt fordonsprogrammet på gymnasiet.

Med ett nytt studiestöd för vuxna, som följer med las-uppgörelsen, kan fler bli intresserade av de här yrkena, tror Marcus Dahlsten.

– Omställningsstödet kommer att stimulera fler till att byta yrke. För företagen betyder det att omställningskraften ökar.