Den 27 maj ska LO:s representantskap ta ställning till om LO ska inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställning.

Varför vill LO-förhandla?

I höstas gjorde Svenskt Näringsliv upp med PTK, IF Metall och Kommunal om att förändra anställningsskyddet och samtidigt förbättra stödet till dem som sägs upp på grund av arbetsbrist. Bland annat ska stödet omfatta fler. I dag är det bara fast anställda som får del av det så kallade omställningsstödet, i fortsättningen ska det också omfatta visstidsanställda och personer som måste lämna sina jobb på grund av sjukdom.

Men för LO-medlemmar ges omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL. Och den äger LO och Svenskt Näringsliv gemensamt. Ska TSL ges nya uppgifter måste alltså LO vara med, det kan inte IF Metall och Kommunal bestämma om själva. I all synnerhet som finansieringen av TSL påverkas.

Är det alltså rent juridiska skäl till att LO vill förhandla?

NEJ, det handlar också om villkoren för medlemmarna i de LO-förbund som står vid sidan av las-uppgörelsen. Utan en ny uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv kan deras omställningsstöd halka efter.

Las-uppgörelsen innebär nämligen inte bara utökat stöd för dem vars fack har skrivit under uppgörelsen.

Också anställda i företag som saknar kollektivavtal ska få omställningsstöd (det ska ske i statlig regi). Det stödet ska omfatta visstidsanställda och sjuka, och blir på så sätt mer generöst än det omställningsstöd som LO har i sitt nuvarande avtal med Svenskt Näringsliv.

För LO, men även för politikerna, vore det besvärande om arbetare som täcks av kollektivavtal plötsligt skulle ha sämre villkor när de förlorar jobbet än arbetare på den oreglerade delen av arbetsmarknaden.

Är det något mer LO ska förhandla om?

Formellt ska förhandlingarna bara handla om omställningsstöd.

”Men när vi talar om TSL och avgångsbidrag, AGB, så kommer vi på ett eller annat sätt in på huvudavtalet i dess helhet”, säger en välinformerad källa i ett LO-förbund.

”Om vi och andra förbund sedan kan ansluta oss till huvudavtalet är för tidigt att svara på. Det tar vi ställning till efter att vi förhandlat.”