I höstas kom Svenskt Näringsliv överens med PTK, IF Metall och Kommunal om att förändra anställningsskyddet, samtidigt som de anställda ska få rätt till mer kompetensutveckling.

Men överenskommelsen förutsätter att staten ställer upp på att förändra las, och på att finansiera ett nytt studiestöd för vuxna.

Tre utredningar i regeringskansliet har undersökt hur detta ska gå till. De skulle ha varit klara den 15 maj, men är fortfarande inte färdiga.

– Bedömningen är att utredningarna kommer att kunna presenteras vid månadsskiftet, säger Jennie Zetterström, pressekreterare åt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

– Utredningsarbetet är komplext. Nu handlar det om att färdigställa texter, fortsätter Jennie Zetterström.

Av de tre utredningarna arbetar en med förändringar i las, en med ett nytt omställningsstöd för anställda som inte har kollektivavtal, och en med ett nytt studiestöd för vuxna.

– Eftersom vår överenskommelse är en helhet kan ingen av de tre delarna anses klar förrän alla är färdiga, säger källor hos en av parterna.

Men medan överenskommelsen var klar och tydlig i fråga om hur las ska förändras var den mer skissartad i fråga om nytt omställningsstöd och studiestöd.

Enligt Arbetets källor är det på dessa båda områden som arbete återstår. Helt nya system ska byggas upp, och staten måste ta på sig stora kostnader samtidigt som pandemin har belastat statsfinanserna.

Men ingen av utredningarna har kört fast, vare sig i tekniska detaljer eller på grund av meningsskiljaktigheter mellan parterna och regeringen, säger en person på den fackliga sidan med insyn i arbetet.

”Vi förväntar fortfarande att vår överenskommelse blir verklighet.”