När PTK och Svenskt Näringsliv gjorde upp om anställningstryggheten trots att LO inte stod bakom blev det tydligt hur mycket tjänstemännen och deras fack har vuxit i betydelse.

Men både PTK och Svenskt Näringsliv fortsätter att beklaga att inte hela LO är med bakom uppgörelsen, och hoppas alltjämt att fler LO-förbund – eller hela LO – ska ansluta sig.

I samband med att Medlingsinstitutet presenterade sin årsrapport för 2020 i dag kommenterade Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, de förändrade styrkeförhållandena på arbetsmarknaden.

– Att PTK har stärkt sin roll är uppenbart. Tjänstemannafacken har varit duktigare på att rekrytera medlemmar än LO-förbunden har varit, med några lysande undantag.

Men för arbetsgivarna är alla anställda ”medarbetare”, säger Mattias Dahl.

– Att administrera olika villkor innebär onödigt merarbete. Här finns en jättebesparing för företagen att göra.

Att delar av LO står utanför las-överenskommelsen skapar nya skillnader.

– Anställda på företag som omfattas av det nya huvudavtalet kommer att ha mycket förmånligare omställnings- och studiestödsmöjligheter än övriga. Över tid kommer skillnaden att bli kännbar, säger Mattias Dahl.

– Företagen ser den här skillnaden nu. Den gynnar inga företag.

Martin Westfält, Unionens och PTK:s förhandlingschef, påminner om hur LO och PTK förhandlade sida vid sida om anställningstryggheten.

– PTK har lågavlönade grupper med mycket visstidsanställningar. Därför var det viktigt för oss att förhandla tillsammans, vi har själva LO:s problem. Uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän är otidsenlig.

Medlingsinstitutets årsrapport för 2020 speglar ett unikt år på svensk arbetsmarknad.

Trots pandemi och ekonomisk kris i flera branscher kunde fack och arbetsgivare enas om uppskjutna avtalsförhandlingar, nya pensionsvillkor för arbetare, avtal om korttidsarbete, och så småningom nya löneavtal. Utan en enda strejkdag.

– Det är storartat. Ett styrkebesked för den svenska modellen, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo, som anser att 2020 markerar ”ett viktigt skifte”.

Det finns en tillit mellan parterna på arbetsmarknaden som gör att de inte längre vänder sig till politikerna, utan litar till förhandlingslösningar, resonerar Irene Wennemo.

– Det är lätt att fokusera på LO inte finns med bakom Las-överenskommelsen, men det ger inte en rättvisande bild av var vi befinner oss, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– System för korttidsarbete kom på plats. Och under 2020 löste vi försäkrings- och pensionsfrågor som LO har kämpat med i många år.