Avtalsrörelsen i fjol blev allt annat än vanlig. I stället för att inledas under våren blev den klar under sen höst.

Avtalsåret bestod av cirka 500 förhandlingar som omfattade 3 miljoner löntagare.

Medlingsinstitutet utsågs som medlare i tio tvister, bland annat i förhandlingen mellan Byggnads och Byggföretagen.

Men trots tvister och en mycket ovanlig avtalsrörelse så resulterade det inte i en enda strejk. Inte heller i någon lockout.

Det har aldrig inträffat förut, vilket Medlingsinstitutet informerade om på fredagen under en digital pressträff.

– År 2020 bestod av intensiva förhandlingar mellan parterna i en mängd olika frågor. Det är anmärkningsvärt att detta kunde ske utan en enda konfliktdag. Det vittnar om ett stort ansvarstagande hos parterna, sa Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i en kommentar.