Inom spårtrafiken, telekombranschen, posten och andra branscher har arbetare och tjänstemän samma villkor, bortsett från lönen. 

När en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det stiftelsen TRR som stöttar med rådgivning, kompetensutveckling och ekonomisk ersättning, precis som för privatanställda tjänstemän på arbetsmarknaden i stort.

För Sekos medlemmar har det setts som en fördel att få ”åka med” på tjänstemännens omställningsvillkor, som är lite generösare än de villkor som gäller för privatanställda arbetare.

Men med las-uppgörelsen hänger de gemensamma villkoren i luften. Medan tjänstemannafacken står bakom uppgörelsen, som innebär stora förändringar av omställningsstödet, har ju Seko avvisat den.

– Vi har kontaktat PTK om det här. Vi är överens om att vi måste reda ut vad som ska gälla för Sekos medlemmar när tjänstemännen skriver under det nya huvudavtalet, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

De nya, förbättrade villkor vid omställning som följer med las-uppgörelsen förutsätter av allt att döma att PTK tecknar ett nytt omställningsavtal med Svenskt Näringsliv.

Det är inte troligt att arbetsgivarna låter Seko få del av förbättringarna utan att betala.

I las-uppgörelsen är priset för bättre omställningsvillkor att arbetsgivarna får större frihet att styra över uppsägningar.

Om Seko inte vill gå med på det kan betalningen möjligen tas ur löneutrymmet i kommande avtalsrörelser.

Ett tänkbart alternativ är att en uppdelning görs mellan arbetarnas och tjänstemännens villkor, som har varit gemensamma ända sedan staten hade hand om post, telefoni, tågtrafik och andra verksamheter och såg alla sina anställda som ”medarbetare”.

För P-O Fällman, ombudsman vid Seko med ansvar för Telekombranschen, är en uppdelning mellan arbetare och tjänstemän närmast otänkbar.

– Vi kan inte ha olika villkor beroende på facklig tillhörighet. Det här måste bara lösas.