I månadsskiftet maj-juni ska regeringens utredare lägga fram förslag om hur las-överenskommelsen ska genomföras.

Överenskommelsen innebär att lagen om anställningsskydd ska ändras så att arbetsgivarna får ökad frihet vid uppsägningar, något som balanseras genom att de anställda får mer kompetensutveckling och hjälp att hitta nya jobb.

Men överenskommelsen förhandlades fram av fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden, utan hänsyn till kommunalt och statligt anställda.

När lösningar för den privata sektorn pressas på statligt och kommunalt anställda rubbas balansen, hävdar fackförbund för offentligt anställda.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST, tar reglerna för visstidsanställning som exempel.

I överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ges visstidsanställda snabbare företrädesrätt till återanställning. Det är en del av ”betalningen” för att arbetsgivarna lättare kan frångå turordningen när de säger upp på grund av arbetsbrist.

– Men när staten anställer måste man utgå från ”förtjänst och skicklighet”. De reglerna, som har kommit till för att säkra förtroendet för statstjänstemän, går före företrädesrätten, säger Åsa Erba-Stenhammar.

– Så det plusvärde som facken i den privata sektorn fick kommer inte oss till del. Vi får försämringen, men inte förbättringen.

Ett annat exempel gäller ersättningen vid studieledighet, där förbättringarna för privat anställda inte automatiskt kommer att gälla för statligt anställda.

Las-överenskommelsen kan skapa problem men också möjligheter när den ska tillämpas på kommunalt anställda, säger Markus Furuberg, förhandlingchef vid Akademikerförbundet SSR.

– Hur det slår är för tidigt att säga, det beror helt på vilken konstruktion regeringen väljer. Men vill man ha ett sammanhängande system för hela arbetsmarknaden, så krävs förändringar i våra avtal.

Facken på den statliga och kommunala arbetsmarknaden har träffat såväl ministrar och statssekreterare som regeringens utredare för att beskriva vilka problem som kan uppkomma med las-överenskommelsen.

– De har inte varit särskilt lyhörda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Därför har ST, Akademikerförbundet SSR och andra fack inom den offentliga sektorn beredskap att börja förhandla så snart regeringens utredare blir färdiga.

– Det blir en svår förhandling. För det som fanns att sälja i förhandlingen är redan sålt, säger Åsa Erba-Stenhammar.

I såväl den kommunala som den statliga sektorn har fack och arbetsgivare redan förhandlat fram omställningsavtal som hanterar turordningsregler, omställningsskydd och kompetensutveckling.

– Vi anser att vi egentligen redan har uppfyllt det politikerna ville uppnå med januariavtalet, nu återstår system för livslångt lärande, säger Markus Furuberg.

Det problem som partierna bakom Januariavtalet ville lösa – bristande flexibilitet i anställningsskyddet i särskilt de mindre företagen – formulerades utan hänsyn till offentlig sektor, säger Åsa Erba-Stenhammar.

– Inom staten har vi för länge sedan gjort bytet mellan flexiblare anställningsskydd och kompetensutveckling, på ett sätt som upprätthöll balansen mellan anställda och arbetsgivare, säger Åsa Erba-Stenhammar. Nu riskerar balansen att gå förlorad.