I dag har alla privatanställda arbetare samma skydd om de sägs upp från ett fast jobb på grund av arbetsbrist.

Skyddet består dels av ekonomisk ersättning, dels stöd för att hitta nytt jobb och skola om sig.

Men i och med att IF Metall och Kommunal i höstas anslöt sig till uppgörelsen med Svenskt Näringsliv om förändrad arbetsrätt får medlemmar i de här förbunden rätt till bättre stöd vid uppsägning.

När LO under fredagen begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv är det självklart att de tolv LO-förbund som har avvisat las-uppgörelsen inte kan få samma villkor som IF Metall och Kommunal.

De betalar ju inte samma ”pris” i form av uppmjukat anställningsskydd.

– Vårt ingångsvärde i förhandlingen är ”goda omställningsvillkor för alla”. Men man kan utgå från att det blir olika villkor för dem som har anslutit sig till huvudavtalet och dem som inte har det, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Enligt uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ska även anställda i företag som saknar kollektivavtal få rätt till omställningsstöd (stödet ska ges i statlig regi).

Det här stödet blir mer generöst än det stöd som LO-förbunden har i dag, eftersom det ska omfatta även visstidsanställda och personer som sagts upp av hälsoskäl.

– Förhandlingen med Svenskt Näringsliv handlar om att de LO-förbund som inte ansluter sig till huvudavtalet ska få samma omställningsvillkor som kommer att gälla i det statliga systemet, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Enligt Veli-Pekka Säikkälä blir lösningen troligen att skapa en ”grundförsäkring”, som gäller för samtliga LO-förbund, plus en ”tilläggsförsäkring” för dem som ansluter sig till huvudavtalet.

I tilläggsförsäkringen ingår bland annat utbildningar som upphandlas externt, validering av kunskaper, och kompletterande studiestöd.

Men hur en sådan uppdelning av LO-medlemmarna ska gå till är oklart.

– Det är klart att det finns en risk att medlemmarna delas upp i två försäkringskollektiv, säger Elektrikernas ordförande Urban Pettersson.

Att alla privatanställda arbetare är försäkrade tillsammans har flera fördelar. En är att kostnaderna för administration blir lägre.

Men framför allt sprids risken för arbetslöshet på många branscher. Medan jobben försvinner i en bransch kan de bli fler på andra håll, något som inte minst pandemikrisen har visat.

– Vi har ett intresse av att hålla ihop LO-medlemmarna. Det ger mer krocktålighet. Det tror jag att arbetsgivarna också tycker är bra, säger Torbjörn Johansson.

Om det visar sig svårt att hålla ihop LO-kollektivet i en försäkring, eller förhandlingarna krånglar av andra skäl, finns en enkel lösning på hur IF Metalls och Kommunals medlemmar ska få bättre villkor.

De kan lämna TSL, som är arbetarnas organisation för omställning, och gå över till TRR, som är tjänstemännens omställningsorganisation, och som ändå får nya instruktioner i och med las-uppgörelsen. 

– Ja, det är det som ligger närmast till hands, bekräftar Veli-Pekka Säikkälä. Men det är inte det vi vill göra. Vi vill hålla ihop TSL-systemet.

– Tekniskt vore en sådan lösning kanske bra. Men det är dåligt om LO splittras upp. Och IF Metall och Kommunal får svårt att påverka inom TRR, säger Torbjörn Johansson.

Skulle IF Metall och Kommunal ansluta sig till TRR får de sällskap av Seko-medlemmar inom posten, spårtrafiken och telekombranschen, som redan tillhör TRR.

För LO skulle flera problem uppstå. Finansieringen av TSL-systemet är ett – Kommunal och IF Metall står tillsammans för 46 procent av intäkterna.

För IF Metall och Kommunal blir frågan hur de ska få inflytande i TRR. För att få samma inflytande som tjänstemännen har skulle de troligen behöva lämna LO och ansluta sig till TCO.