1. Arbetsrätt: proportionalitet och rätt till heltid

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna lyfter sina önskemål om förändrade turordningsregler i lagen om anställningsskydd, las. Liberalerna slår till exempel fast att kompetens ska avgöra vem som får lämna en arbetsplats, inte hur länge man jobbat där.

Centerpartiet har med sitt förslag om en arbetsmarknadskommission. Den ska ha i uppdrag att se över bland annat hur arbets- och konflikträtten kan anpassas till mindre företag. Liberalerna vill se proportionalitetsregler för sympatiåtgärder.

Förbättrade arbetsförhållanden i offentlig sektor genom rätt till heltid och slopade delade turer tas upp i Sverigedemokraternas manifest. Även Socialdemokraterna tar upp frågan om heltid i välfärden, paritet vill ha det som norm. Vidare vill man avskaffa anställningsformen allmän visstid samt motverka ofrivilliga delade turer och hyvlade arbetstider.

Miljöpartiet skriver att de vill sänka normalarbetstiden och ”öka människors möjligheter att påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor”.

2. Skapa jobb: Mer rutavdrag och nya anställningsformer

Här lyfter partierna fram sina respektive förslag på nya anställningsformer; inträdesjobb från Alliansen, etableringsjobben från Socialdemokraterna och lärlingsanställningar från Sverigedemokraterna. Alla syftar till att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden, men det skiftar hur man vill att det går till. Socialdemokraterna går på en lösning som tagits fram i samarbete med parterna, medan Alliansen bland annat vill att även företag utan kollektivavtal omfattas av deras lösning.

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lyfter att de vill tredubbla rut-avdraget och låta det omfatta fler tjänster än i dag. Även Sverigedemokraterna vill höja och utvidga rut.

Socialdemokraterna skriver att de vill satsa 20 välfärdsmiljarder på att göra tiotusentals nyanställningar i välfärden.

I manifestet från Miljöpartiet uppges att de vill skapa nya möjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden bland annat genom bättre förutsättningar för ”arbetsintegrerade sociala företag”.

3. Arbetsförmedlingen: Byt mot nya aktörer

Allianspartierna och Sverigedemokraterna går till val på att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. ”Låt i stället förmedlandet bestå av fristående förmedlare, som får betalt efter hur väl de lyckas få människor i jobb” skriver Centerpartiet. ”Ersätt med en myndighet som fokuserar på de människor som står allra längst från arbetsmarknaden”, formulerar sig Liberalerna.

Moderaterna skriver att de vill ha mindre och effektivare myndighet än i dag, samt låta fristående aktörer ta över ansvaret för jobbmatchning.

Sverigedemokraterna vill ha en bredd av aktörer och en myndighet som utövar tillsyn över dem.

FOTNOT: Vänsterpartiet finns inte med eftersom de inte har lanserat något valmanifest. De går dock till val bland annat på att starta införandet av sex timmars arbetsdag, vilket partiet menar skulle skapa nya arbetstillfällen. De vill också avskaffa anställningsformen allmän visstid samt förbjuda hyvling.

Se hur partierna har svarat i valfrågan i Arbetets guide!

• Vill ni avskaffa allmän visstidsanställning? Se svaren här.

• Hur ska nyanlända snabbare får jobb? Se svaren här.

• Så ser vi på ersättning för sjuka och arbetslösa. Se svaren här.

• Vill ditt parti lagstifta om lägstalöner? Se svaren här.

• Vill ni förändra las? Se svaren här.

• Vill ni lagstifta bort hyvling? Se svaren här.

• Vill ni införa avdragsrätt för a-kasseavgiften? Se svaren här.

• Vill ni begränsa konflikträtten mer? Se svaren här.

• Vill ni satsa extra på vissa yrkesgrupper? Se svaren här.