Moderaterna

Nej. Vi har inga sådana förslag i dagsläget.

Centerpartiet

Hyvling är inte bra, men i väntan på att vi får ordning på arbetsmarknaden genom andra reformer som vi föreslår är det bättre än arbetslöshet.

Liberalerna

Nej. Arbetsgivare ska självklart erbjuda goda villkor, men Liberalerna anser att det är bättre att erbjuda en tjänst med färre timmar än ingen tjänst alls.

Kristdemokraterna

Nej. Detta är något som parterna bör kunna komma överens om.

Sverigedemokraterna

Nej.

Socialdemokraterna

Ja. Vi vill ha bort hyvlingen. Om parterna inte kan komma till en uppgörelse genom förhandlingar återstår lagstiftning.

Miljöpartiet

Ja. Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet
timmar på anställningskontraktet.

Vänsterpartiet

Ja. Hyvling ska inte förekomma på svensk arbetsmarknad. Las bör ändras så att reglerna gällande arbetsbrist gäller även när en arbetsgivare vill ändra sysselsättningsgraden.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.