Moderaterna

Vi vill se en proportionalitetsprincipvid sympatiåtgärder för att utomstående arbetstagare och arbetsgivare inte ska drabbas.

Centerpartitet

Vi vill att en proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter införs.

Liberalerna

Vi vill införa en proportionalitetsprincipså att tillgripna medel är rimliga i förhållande till det man vill uppnå.

Kristdemokraterna

Vi vill införa proportionalitetskravför sympatiåtgärder och vill också att arbetsrättsliga konfliktåtgärder alltid ska föregås av medling via Medlingsinstitutet.

Sverigedemokraterna

Nej.

Socialdemokraterna

Nej.

Miljöpartiet

Nej.

Vänsterpartiet

Nej. Vi värnar konflikträtten och stöder inte heller parternas förslag. Det är en eftergift till arbetsgivarna och påverkar maktbalansen på arbetsmarknaden.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.